Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sant (cf. santa), record (cf. recordar), tronc (cf. entroncar), llarg (cf. llarga). b) Darrere vocal o diftong tònics s'escriu sempre p, t i c, amb independència que en les formes flexives o en els derivats pugui aparèixer b, d o g. Així, no solament grup (cf. agrupar), llit (cf. llitera), sec (cf [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL ÀTONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: príncep (principat), serp (serpentina); crèdit (creditor), vent (ventada); únic (única), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]