Resultats de la cerca frase exacta: 5

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, observar, sobte; adob, rab, cub, club, corb, esnob, tub; Absalom, Jacob, Job, Obdlia, Alfarb, Bicorb, Castellfabib, Sogorb, Abdera, Cabdet, Carib, Magrib, Ngueb, Panjab, Sobrarb. Per s'escriu v, que en aquest context sol correspondre a [f ], en la primera persona del singular del present d'indicatiu [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, prncep, xop; esquerp, llamp; Pau, Pilar, Alp, Nonasp, Peneds, Npols, Portugal b dissabte, dubte; adob, calb, club, verb, tub; Jacob, Gurb, Rialb, Carib [d] d dia, dona, dret; roda, seda, vidre; Ddac, Andreu, Dolors, Cad, Dnia, Lleida, Damasc, Irlanda t tela, torre, trucar; gota, rata, pasta, ventre [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, novetat; falsedat, santedat ? Excepcionalment, s'escriu b, d, g, per raons etimolgiques: ? En els mots adob, enceb; fred, sud ? En les terminacions -etud i -itud, de mots femenins, i -agog: quietud, solitud; demagog, pedagog ? En cultismes, manlleus i mots onomatopeics: cub, efeb, tub, Jacob, aldehid [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(cf. rebre), llop (cf. lloba, llobat). Per, per raons etimolgiques, s'escriu b en els noms deverbals adob i enceb, i en alguns cultismes, arabismes, manlleus i mots onomatopeics com cub 'poledre' (cf. cup 'recipient on es trepitja el ram per a fer el vi'), efeb, tub, Jacob, Job, Belzebub; aljub [...]
5. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
LLETRA EXEMPLES DE LA LLETRA MINSCULA MAJSCULA a A a aire, cau, mal, pla; al, mat, porta; Andreu, Anna, Alcoi, Atenes b B be barca, arbre, poble; roba; dubte, tub, corb; Bernat, Berta, Balears, Brasil cara, seca, creu, article, foc, turc, acte; cel, vici, ranci; doncs; pea, can, dol; Carles [...]