Resultats de la cerca frase exacta: 10

Criteris lingüístics
1. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Sitges, 19 de febrer de 2002 (rúbrica) UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ [...]
2. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims conserven el gènere i el nombre que té la denominació completa. el DOGC el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el MACBA el Museu d'Art Contemporani de Barcelona la UPC la Universitat Politècnica de Catalunya una TAC una tomografia axial computada les [...]
3. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Universitat de Barcelona. El grup està format per representants dels organismes següents: Serveis d'Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya Departament de Filologia [...]
4. Documentació administrativa. El recurs. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, a les 10 hores, vaig realitzar la primera prova del procés selectiu esmentat, a l'aula 32 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, tal com consta a la fotocòpia que presento annexa. 2. A les llistes de resultats fetes públiques el 23 d'octubre de 2001, el meu nom figura a la relació de [...]
5. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
segueixi les recomanacions anteriors. Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization TERMCAT nom d'un organisme que procedeix de terminologia catalana UdG Universitat de Girona [...]
6. Introducció  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Departament de Cultura, de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i de la Universitat de Barcelona, en representació de les universitats de Catalunya. En elmateix opuscle de la primera edició es presentava coma annex una llista d'equivalències [...]
7. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nom propi de la càtedra amb majúscula. Exemple: la universitat ha convocat la càtedra de Matemàtica Aplicada 2. Quan càtedra forma part del nom d'una entitat formalment constituïda (amb funcions, estructura i òrgans de gestió propis), s'escriuen amb majúscula inicial tots els elements de la [...]
8. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Administrativa les dues sales del Jutjat Social Associació de Veïns del Poblenou les associacions de veïns col·laboraran? Ateneu Barcelonès els ateneus de Catalunya Universitat de Barcelona les universitats han d'acomplir? l'Hotel Principal un hotel de categoria El Llanternó (bar) l'Escola Barrufet una escola de [...]
9. Noms referits a coses. Noms d'institucions, entitats, empreses i organismes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de Catalunya de Cataluña Capitania General Capitanía General Govern Civil de Barcelona Gobierno Civil de Barcelona Ajuntament de Cadis Ayuntamiento de Cádiz Universitat Complutense Universidad Complutense de Madrid de Madrid 3. La forma Generalidad és la forma emprada habitualment en la versió [...]
10. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, article 14: «1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. »2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials [...]