Resultats de la cerca frase exacta: 21

Fitxes de l'Optimot
1. 'altra vegada' o 'una altra vegada'? / 'altra volta' o 'una altra volta'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En català, amb el sentit 'de nou, novament' es pot fer servir l'expressió de temps formada per l'indefinit altre més el nom vegada o altres noms amb el mateix sentit, com ara cop, pic o volta, segons els parlars. En aquest cas, l'indefinit altre pot aparèixer precedit de l'article un o bé sol, en [...]
2. 'medioambiental', 'mediambiental' o 'ambiental'?
Font Fitxes de l'Optimot
mediambiental o ambiental Els adjectius mediambiental i ambiental tenen el significat de 'relatiu o pertanyent al medi ambient'. Així, tant es pot dir La gent està cada vegada més sensibilitzada pels problemes ambientals, com La gent està cada vegada més sensibilitzada pels problemes [...]
3. Com es diu desechable en català?
Font Fitxes de l'Optimot
d'un sol ús no retornable d'ús limitat de canvi freqüent no recarregable L'adjectiu castellà desechable, que s'aplica a tot allò que després de ser usat una vegada o un nombre limitat de vegades ja no és aprofitable i es pot llençar, pot tenir diferents traduccions en català. Normalment, s'utilitza [...]
4. 'potser' o 'pot ser'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes potser i pot ser tenen significats diferents. L'adverbi potser denota la possibilitat del que es diu. Equival a tal vegada, probablement. Per exemple: Potser vindran demà. Potser ja és massa tard. En canvi, la construcció pot ser està formada pel verb poder i l'infinitiu del [...]
5. Construccions absolutes de participi / 'arribats a aquest punt...', 'dit això...', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
tens interès...'). Aquests participis solen aparèixer a principi de frase (tot i que també és possible trobar-los al final o al mig de l'oració) i concorden amb l'element que els segueix. De vegades, es reforcen amb les expressions un cop o una vegada. Per exemple: Un cop arribats a aquest punt, toca [...]
6. 'darrera' o 'darrere'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma darrera, acabada amb -a, només es fa servir com a femení de l'adjectiu darrer, que és sinònim de últim. Així doncs, darrera sempre es refereix a un nom femení. Per exemple: No recordo la darrera vegada que vaig anar al teatre. Li han premiat la darrera novel·la que va escriure. De [...]
7. pròxim, proper o vinent?
Font Fitxes de l'Optimot
. Per exemple: La reunió es farà el pròxim dia que vingui el director. La propera vegada m'avises amb antelació. Cal tenir en compte, però, que en certs contextos és més habitual fer servir altres expressions, com ara vinent, que ve, entrant... Per exemple: La setmana que ve anirem a esquiar [...]
8. És correcte rellenar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
d''omplir per segona vegada', el més usual i recomanable és dir tornar a omplir, fora del cas de contextos més tècnics o sintètics, en què també s'usa reomplir. Per exemple: Torna a omplir la cantimplora o Envàs no reomplible.  Quan es vol expressar 'completar els buits en un imprès o formulari' es poden [...]
9. Com es diu más de lo mismo en català? / És correcte més del mateix en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió més del mateix no és correcta en català.  Segons el context i el grau de formalitat, podem usar diverses expressions, com ara: és el mateix que; una i altra vegada; més encara; tornem-hi; ja hi tornem a ser;tornar amb la mateixa cançó; ser la cançó de l'enfadós; el conte de mai no [...]
10. Com es diu 'hacer la vista gorda' en català? / És correcte 'fer la vista grossa' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió castellana hacer la vista gorda, que s'usa per expressar que algú fa veure que no ha vist alguna cosa, equival en català a fer els ulls grossos, fer com qui no ho veu, entre d'altres . Per exemple:  En Pere va fer els ulls grossos i ho va deixar passar per aquella vegada. La mare es [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>