Resultats de la cerca frase exacta: 13

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. citar de remate v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citar de remate v tr-citar a execució v tr Citar a termini un deutor demandat perquè comparegui en un judici executiu, una vegada practicada la diligència d'embargament dels seus béns. [...]
2. Documentació administrativa. La carta. Salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal ajustar la fórmula de salutació al to de la relació que s'expressi en el cos de la carta. Les fórmules més habituals són les següents: Distingit senyor, distingida senyora . És adequada per a comunicacions solemnes i de màxima consideració. . És la més general i a la vegada és respectuosa i [...]
3. Sigles i acrònims. Escriptura. Desplegament  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És recomanable que quan aparegui una sigla o un acrònim per primera vegada en un text es desglossi, ja sigui amb la denominació completa precedint la sigla o l'acrònim, o viceversa. podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis So cials (ICASS) podeu posar-vos en [...]
4. Documentació administrativa. La carta. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El comiat, com la fórmula de salutació, també presenta un seguit de variants. Cal que hi hagi, però, una correlació entre la fórmula de salutació i la de comiat, que a la vegada han de ser adequades al to general del document. Entre les possibles fórmules de comiat, us detallem les següents [...]
5. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
facilitar la comprensió, quan calgui usar abreviatures o sigles en el text dels documents, la primera vegada que apareguin és convenient que vagin acompanyades de la denominació completa corresponent. Pel que fa a la referència a disposicions administratives, l'Ordre de l'Estat, de 7 de juliol de 1986 [...]
6. Documentació jurídica. La querella. Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions ...» es considera necessària, tot i que es tracta d'una acció de tràmit. Sovint aquesta informació es repeteix en més d'un apartat i només hauria d'aparèixer una vegada. Pot figurar amb les dades del procurador o de la [...]
7. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vegada. Pot figurar amb les dades del procurador o de la procuradora o en un altressí; l'avantatge que presenta situar aquesta informació en un altressí és que individualitza la petició. [...]
8. Documentació jurídica. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
segona instància, una vegada ha conclòs la tramitació ordinària prevista legalment. També es resolen mitjançant sentència els recursos extraordinaris i els procediments per a la revisió de sentències fermes. Els articles 207 i 210 de la Llei d'enjudiciament civil i l'article 245 de la Llei orgànica del [...]
9. Presentació  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català es va publicar per primera vegada al novembre de l'any 1999. L'objectiu era ajudar els professionals de la llengua i del dret a recuperar un llenguatge jurídic propi. La causa principal de l'ús d'un llenguatge jurídic empobrit, mancat [...]
10. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'abreviació la primera vegada que apareix, explicant-ne el significat a peu de pàgina, fent una llista de les abreviacions al començament del document, etc.). ? En les obres tècniques i científiques, i en les publicacions que contenen un gran nombre d'abreviacions, és habitual recollir en un glossari les [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>