Resultats de la cerca bàsica: 1

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
de m i n a final de síl·laba interior de mot. QUADRE 26 Distribució de les grafies m i n a final de síl·laba interior de mot M N DAVANT B , P , M En general, s'escriu m: assemblea, combat, embut, nombre, tomba, Cambrils, Llombai, Edimburg; ampolla, company, comprar, omplir, tampoc, Simplici, Empúries [...]