Resultats de la cerca bàsica: 32

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. dar traslado v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dar traslado v tr-donar trasllat v tr Informar d'un acord oficial a la persona o la part interessada. CA: S'acorda donar trasllat d'aquest acord a la Junta. [...]
2. Equivalències castellà - català. dar vista a v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dar vista a v tr - donar vista a / sotmetre a vista v tr Exposar, durant un termini concret, un expedient o una documentació a fi que les parts interessades puguin examinar-ho i actuar en conseqüència. ES: Dar vista al expediente. Dar vista a la documentación. CA: Donar vista a l'expedient. [...]
3. Equivalències castellà - català. devengar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
devengar v tr - donar / generar / meritar / produir / rendir / reportar v tr Una activitat, un producte financer, una persona mitjançant la seva feina, etc., originar el dret a rebre una quantitat de diners o una compensació. ES: Esta actividad devenga un beneficio de X euros. Hay que pagarle el [...]
4. Equivalències castellà - català. avalar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
avalar v tr - avalar v tr Donar aval per a algú. [...]
5. Equivalències castellà - català. perjurar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
perjurar v intr - perjurar v intr Un testimoni, donar informació falsa en un judici. [...]
6. Equivalències castellà - català. grado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
grado m - grau m Cadascuna de les instàncies a què pot donar lloc un plet. [...]
7. Equivalències castellà - català. subvencionar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subvencionar v tr - subvencionar v tr Donar una subvenció a algú o a una entitat. [...]
8. Equivalències castellà - català. indultar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indultar v tr - indultar v tr Donar un indult a algú. CA: El govern indultarà els presos malalts terminals. [...]
9. Equivalències castellà - català. plagio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
plagio m - plagi m Acció i delicte de publicar o de donar per pròpia una obra científica o artística d'altri. [...]
10. Equivalències castellà - català. convalidar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
convalidar v tr - convalidar v tr Donar validesa acadèmica a títols i estudis aprovats en un altre país, en una altra institució, etc. [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>