Resultats de la cerca bàsica: 1

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
l'element lèxic, el patró rítmic o el significat): baliga - balaga, barrija - barreja, gori - gori, pica - pica, poti - poti, xep - a - xep ('xiu-xiu'), xiu - xiu, zig - zag; bitllo - bitllo, leri - leri, de nyigui - nyogui, pengim - penjam, xano - xano, escar d'en Dai - dai (al terme de Campos). Cal [...]