Resultats de la cerca bàsica: 16

Ortografia catalana
1. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
elèctrica', que tenen tants sons com om 'arbre caducifoli'. En un curt nombre de casos, però, com ehem , ha! ha! ha! (expressió que imita una riallada), halar o hawaià, la h es pronuncia com una aspiració ([h]). A fi de mot, determinades lletres no representen cap so en la major part dels parlars, per bé [...]
2. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, festa, bé [i] i illa, pit, allí 32 2.2.2.1 QUADRE 6 (Continuació) Correspondència entre els sons vocàlics i llurs grafies en síl·laba tònica SO GRAFIA EXEMPLES [ ? ] o obra, port, però [o] ombra, fosc, raó [u] u ungla, ruc, comú Cal tenir en compte, a més, que la [ ? ] tònica dels parlars baleàrics [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
la columna del so s'indiquen per a cada grafia els sons predominants en els parlars orientals i en els occidentals. A la columna de la grafia, l'alternança ix/x en el so [ ? ] darrere vocal altra que i i a final de mot indica que en la major part de parlars orientals el dígraf ix és la grafia que [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons palatoalveolars sonors [?] i [d??]: g, j, tg i tj 2.6.6.1. Els sons palatoalveolars sonors del català són el fricatiu [ ? ] i l'africat [ d?? ]. En la major part dels parlars orientals, el so fricatiu [ ? ] apareix en posició inicial de mot, entre vocals i darrere de consonant [...]
5. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, hegelià, henry, hitlerià. Notem que en la major part dels estrangerismes adaptats, com ara almohade, amhàric, haixix, handbol, harakiri, hoquei, hosanna, hovercraft, hugonot, hússar, hurí, hutu, marihuana, nahua, Habsburg, Himàlaia, Hiroshima, Bahames, Bahrain, Copenhaguen, Delhi, Teheran, la grafia h [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
que alguns mots com baf presenten v en alguns derivats (bavarada, bavor) i que, per fonètica sintàctica, f es pronuncia [v] en afganès, per exemple (§ 2.3.2b). Convé tenir en compte que en la major part de parlars el so [v] ha estat substi­tuït per [b], fenomen creixent que és conegut per betacisme [...]
7. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Cèlia, Calp, Ceilan c C ce d D de dit, pedra; cada; fred, nord, admetre; profund; adjunt; David, Diana, Deià, Dublín e E e eina, verd, peu, ple; era, temps, neu, festa; edat, però, home; Enric, Eva, Elna, Espanya f F efa fill, flor, rifa, sofrir, baf, golf, triomf; diftèria; Ferran, Fàtima, Fraga [...]
8. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
També s'escriuen amb r final, que s'emmudeix a la major part del domini català, un bon nombre de mots polisíl·labs patrimonials: a) Tots els infinitius, llevat dels que terminen en -re: comptar, portar, menjar, començar, anar; haver, poder, saber, valer, voler; conèixer, créixer, empènyer, ésser [...]
9. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[ks]), àngstrom, gàngster, tungstè (pronunciat [ ?s ]). A final de mot, s'escriuen amb cs final els mots doncs (en què la c no es pronuncia en la major part de parlars), ecs (interjecció) i ics (nom de la lletra x). En posició intervocàlica, els grups cc, cs, cz, gz i x corresponen als sons [gz] i [ks [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
CONSONANT bastó, festa, gastar, gespa, trist, bust; Pasqual, Cristina; Amposta, Benasc, Palestina A FINAL DE MOT arròs, cas, llapis, rus, tres; abans, dors, temps; homes, fàcils, clares; cantes, vindràs, sortís; animalàs, francès, pedrís, fonedís, nerviós, pallús; Alfons, Agnès; Reus, Alcanyís capaç, feliç [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>