Resultats de la cerca criteris: 129

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. herencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
herencia f - herència / heretatge f Conjunt de béns i drets que, en morir algú, deixa a una altra persona o a altres persones. [...]
2. Equivalències castellà - català. testamento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testamento m-testament m Document jurídic en què una persona indica a qui s'han de lliurar els seus béns i drets en morir i, si cal, disposicions sobre la manera de fer aquest traspàs. [...]
3. Equivalències castellà - català. inocente m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inocente m i f-innocent m i f Persona de la qual es prova, en un judici, que no és autora d'un delicte. [...]
4. Equivalències castellà - català. obrar por sí mismo loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
obrar por sí mismo loc v-actuar en nom propi / obrar per si mateix loc v Una persona, actuar en un afer pels seus interessos, i no pas en representació d'altri. [...]
5. Equivalències castellà - català. abogado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abogado -a m i f - advocat -ada [o -essa] m i f Persona que assessora legalment i defensa els interessos d'altri en causes judicials. NOTA: En castellà el femení tant pot ser abogada com abogado. En català la forma femenina habitual és advocada i, a diferència del castellà, no es diu advocat per al [...]
6. Equivalències castellà - català. consuetud f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
consuetud f - consuetud f / usos i costums m pl Manera de fer usual en una comunitat en relació amb la gestió d'afers públics o en els afers comercials, i que pot considerar-se part integrant de l'ordenament jurídic d'un país encara que no estigui recollida en cap llei. [...]
7. Equivalències castellà - català. en paradero desconocido loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en paradero desconocido loc - en parador desconegut / en parador ignorat loc Expressió que indica que no se sap on és una persona buscada per la justícia. CA: L'acusat es va evadir i ara està en parador desconegut (o ignorat). [...]
8. Introducció. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest treball s'ha adoptat una classificació de les abreviacions basada en tres grans grups: abreviatures, sigles i acrònims, i símbols. No s'han desenvolupat àmpliament alguns aspectes que, tot i tenir-hi una relació, no són objectiu prioritari en el camp del llenguatge administratiu, sinó que [...]
9. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La invitació és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població, nom del mes escrit en lletres i any escrit en xifres. [...]
10. Equivalències castellà - català. primario -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
primario -a adj - primari -ària adj Dit de la persona que ingressa en un centre penitenciari i que no ha estat condemnada anteriorment amb una sentència executòria. [...]
Pàgines  1 / 13 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>