Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,341

1. Abreviatures: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
abreujades dels tractaments de respecte i de les designacions genèriques de les persones que precedeixen els noms propis, que s'escriuen sempre amb la inicial en majúscula. Per exemple: de Mn. Alcover de Sta. Anna el Dr. J. Vidal la Sra. Riera  [...]
2. Sigles: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
en minúscules les sigles lexicalitzades. Per exemple: ovni (objecte volador no identificat) bit (binary digit) En general, en una mateixa sigla convé evitar la barreja de majúscules i minúscules. Per exemple, PIMEM (Petita i Mitjana Empresa de Mallorca) és preferible a PiMEM. Com a cas [...]
3. Majúscules i minúscules de comarques, municipis i barris / Majúscules i minúscules de demarcacions i divisions territorials
Font Fitxes de l'Optimot
Tots els substantius i altres elements, tret dels articles i les preposicions, que componen la forma establerta d'una comarca, un municipi, un agregat, una entitat local menor o un barri, s'escriuen amb majúscula inicial. Per exemple: el Baix Llobregat (comarca) la Vall de Bianya (municipi [...]
4. Majúscules i minúscules de les denominacions d'origen / Majúscules i minúscules de varietats vegetals
Font Fitxes de l'Optimot
En les denominacions oficials d'origen, que són els noms oficials de productes agroalimentaris amb unes característiques concretes que se circumscriuen a una localitat, regió o país determinat, s'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i altres elements que en formen part, tret dels [...]
5. Majúscules i minúscules d'exàmens i certificats
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'exàmens i certificats s'escriuen amb minúscules inicials. Per exemple: la selectivitat (però les PAU, perquè és una sigla) certificat de naixement certificat de correcció de noms i cognoms certificat de nivell bàsic de català certificat digital  [...]
6. Majúscules i minúscules d'informes i estudis
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'informes i estudis amb títol propi s'escriuen només amb la lletra inicial en majúscula. Per exemple: És un dels responsables de l'Estudi d'impacte ambiental. S'han presentat les conclusions de l'Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Si aquests documents [...]
7. Majúscules i minúscules en cicles educatius, disciplines, assignatures i cursos / Majúscules i minúscules en proves i exàmens de nivell / Majúscules i minúscules en seminaris i tallers
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms dels cicles educatius, els estudis i les disciplines s'escriuen amb minúscula inicial. Per exemple: el preescolar el cicle mitjà de primària la formació professional (cicle d'ensenyament) l'educació secundària obligatòria (però l'ESO) L'Albert cursa estudis de doctorat. La Mariona té [...]
8. Majúscules i minúscules d'objectes personalitzats
Font Fitxes de l'Optimot
En els noms d'objectes personalitzats s'escriuen amb majúscula inicial tots els noms i altres elements, tret dels articles i les preposicions. Per exemple: la Tisó (espasa) l'Excalibur (espasa) el Pi de les Tres Branques (arbre) el Greal (calze)  [...]
9. Majúscules i minúscules de text refós
Font Fitxes de l'Optimot
La denominació text refós s'escriu amb minúscules perquè no es tracta d'una categoria normativa. Per exemple: el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre  [...]
10. Majúscules i minúscules de marques comercials
Font Fitxes de l'Optimot
Les marques (i models) dels productes s'escriuen amb majúscula inicial, per exemple: la marca Taurus un programa d'Apple un Ford Fiesta un Cacaolat jugar a l'Scrabble En alguns casos, la marca comercial s'ha integrat en la llengua i ha esdevingut un nom comú, de manera que s'escriu amb [...]
Pàgines  1 / 235 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>