Resultats de la cerca bàsica: 2,230

Fitxes de l'Optimot
1. 'propi' o 'mateix'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
següents: La pròpia professora va revisar els exàmens, Els propis afectats van presentar una queixa. Així, en aquests contextos, cal substituir l'adjectiu propi per l'adjectiu mateix, mateixa. Per exemple: La professora mateixa (o la mateixa professora) va revisar els exàmens, Els afectats [...]
2. 'tanmateix' o 'així mateix'?
Font Fitxes de l'Optimot
feina; tanmateix, només un s'hi podrà quedar. En canvi, l'expressió així mateix significa 'també', 'de la mateixa manera' i 'a més'. Per exemple: Ens van dir que havíem de presentar el carnet d'identitat i, així mateix, tots els documents acreditatius. Les sessions col·lectives són informatives [...]
3. És correcte maremoto en català? / maremoto i tsunami volen dir el mateix?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la Terra
terratrèmol submarí sisme submarí El terme castellà maremoto i el terme tsunami no volen dir exactament el mateix. En català, s'anomena terratrèmol submarí o sisme submarí el terratrèmol generat en una àrea marina o oceànica. Un tsunami, en canvi, és una onada lliure transoceànica de gran [...]
4. 'ell mateix' o 'si mateix'? / El pronom reflexiu de tercera persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
éssers inanimats. En general és optatiu l'ús del reforç mateix, tret dels casos següents: és obligatori quan l'antecedent del reflexiu és inanimat, i no s'ha de posar quan, a part de ser inanimat, forma part d'un complement de règim. Per exemple: Ell (mateix) s'ha ofert a acompanyar-me. Només [...]
5. Restriccions en l'ús de 'mateix', 'mateixa'
Font Fitxes de l'Optimot
acceptable. Sovint, aquest complement es pot ometre perquè queda sobreentès pel context, i altres vegades, es pot representar pel pronom en o un possessiu. Per exemple: Ja he fet l'examen de piano, però les notes no sortiran fins divendres (en lloc de les notes del mateix no sortiran fins divendres). Abans [...]
6. Coordinació de preposicions amb el mateix complement / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En general, quan es coordinen sintagmes preposicionals que tenen el mateix complement es mantenen els complements en tots els sintagmes. Per exemple: Treballen pel país i per al país. Ara bé, en certs contextos, es pot evitar la repetició dels complements elidint-los tots excepte el que [...]
7. És correcte pel seu propi peu en català? / Com es diu por su propio pie en català?
Font Fitxes de l'Optimot
peu, malgrat que no és incorrecta, té un ús molt connotat i cal restringir-lo. Per exemple, en casos en què es vol emfasitzar la dificultat o l'esforç de qui fa l'acció: El pelegrí està esgotat, malgrat els seus esforços no aconsegueix arribar a la catedral pel seu propi peu. Després de l'accident [...]
8. anar i venir, anar i tornar, pujar i baixar, entrar i sortir / Coordinació de verbs de moviment amb règims diferents
Font Fitxes de l'Optimot
la preposició a i el segon, de), normalment s'elideix el complement del primer verb i només es manté el del segon. Per exemple: Va i ve de Vic cada dia. Cal anar i tornar pel mateix camí. Hem pujat i baixat de Núria en tres hores. N'estic tip: entra i surt de classe contínuament.  [...]
9. 'el Figueró i Montmany' o 'Figaró-Montmany'?
Font Fitxes de l'Optimot
. Així mateix, la forma oficial suprimeix inadequadament l'article el, que forma part del topònim, i la relaciona amb el segon topònim, Montmany, per mitjà d'un guionet, mentre que la relació entre tots dos topònims s'hauria d'indicar per mitjà de la conjunció i, el Figueró i Montmany (com és habitual en [...]
10. 'vist i plau' o 'vistiplau'
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
Les expressions vistiplau i vist i plau tenen el mateix significat, però es fan servir en contextos diferents. Vistiplau és sinònim de l'expressió verificació i conformitat. Per exemple: Aquest certificat ha de dur el vistiplau del gerent o Aquest certificat ha de dur la verificació i la [...]
Pàgines  1 / 223 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>