Resultats de la cerca bàsica: 650

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. obrar por sí mismo loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
obrar por sí mismo loc v-actuar en nom propi / obrar per si mateix loc v Una persona, actuar en un afer pels seus interessos, i no pas en representació d'altri. [...]
2. Equivalències castellà - català. por cuenta propia loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
por cuenta propia loc-pel seu compte / per compte propi loc Dit d'una persona que treballa a càrrec d'un mateix o en nom d'un mateix. [...]
3. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
avall, les abreviatures usades); la definició del concepte, redactada en català; en certs casos, una nota amb precisions sobre l'ús de les formes lingüístiques, i exemples contextualitzats en català o en castellà (sovint el mateix exemple traduït en les dues llengües). Pel que fa a la manera de [...]
4. Sigles i acrònims. Definició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Es tracta d'abreviacions formades per la juxtaposició de parts d'un sintagma, que s'utilitzen com a substitució d'aquest i en plena equivalència. El sintagma abreujat tant pot ser un nom propi com un nom comú. PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya Incasol Institut Català del Sòl ADN àcid [...]
5. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims conserven el gènere i el nombre que té la denominació completa. el DOGC el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el MACBA el Museu d'Art Contemporani de Barcelona la UPC la Universitat Politècnica de Catalunya una TAC una tomografia axial computada les [...]
6. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tot i que els noms i cognoms de les parts contractants ja apareixen al principi del document, tenint en compte que les rúbriques no són sempre intel·ligibles, a sobre o a sota de la rúbrica s'identifiquen novament els signants. Si els signants actuen en nom propi, amb el nom i els cognoms és [...]
7. Equivalències castellà - català. testaferro m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testaferro m i f - fiduciari -ària m i f / persona interposada f / prestanoms m / testaferro m i f Persona que, en un acte jurídic, hi intervé per encàrrec i en benefici d'altri, encara que formalment ho faci en nom propi. [...]
8. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació i grafia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A l'hora de pronunciar una sigla o un acrònim i d'escriure l'article definit o la preposició de que els precedeixen es produeix una dependència d'un procés respecte de l'altre; és a dir, una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació i una grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura [...]
9. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
majúscules o només amb la lletra inicial majúscula. INCASOL o Incasol Institut Català del Sòl INSETUR o Insetur Institut Superior d'Estudis Turístics RENFE o Renfe Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles Excepcionalment, algunes sigles que es poden llegir com un mot i alguns acrònims s'escriuen en [...]
10. Sigles i acrònims. Escriptura. Punts i espais  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles i els acrònims s'escriuen sense deixar espais en blanc entre lletres i sense marcar la suspensió de mots amb punts. * D.O.G.C. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya * D G P L Direcció General de Política Lingüística [...]
Pàgines  1 / 65 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>