Resultats de la cerca frase exacta: 6

1. altres + numeral: altres dos o dos més? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció altres + numeral (per exemple, altres dos), no és adequada en català. Es pot fer servir la construcció numeral + més (dos més) o bé la construcció numeral + altres + nom (dues altres coses). Per exemple: Han arribat dues noies més. Avui hem escrit cinc articles. Demà n'escriurem d [...]
2. Règim verbal de informar / li informem o l'informem? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb informar és transitiu i exigeix un complement directe de persona. A més, també admet, al costat del complement directe, un complement preposicional introduït per les preposicions de o sobre. Per exemple: Informarem el director de la caiguda dels preus. (i no Informarem al director...) Inf [...]
3. Nova gramàtica / 'quant més', 'quant menys' o 'com més', 'com menys'?
Font Fitxes de l'Optimot
com més, com menys Per expressar que una cosa és d'una determinada manera en un grau inferior o superior quantitativament perquè depèn proporcionalment del grau d'un segon factor, es fan servir les locucions com més i com menys. Per exemple: Com més petita és la nou més soroll mou. Com més ve [...]
4. Concordança del verb 'caldre' / 'cal reforços' o 'calen reforços'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, quan el subjecte del verb caldre (o caler) és plural, el verb també va en plural. Per exemple: Calen més cadires per al ball. Si voleu que funcioni, ens calen reforços. Ara bé, en nord-occidental, es produeix un cas excepcional: quan el subjecte va darrere del verb i és plural amb c [...]
5. 'com' o 'com ara'? / Ús de la partícula 'com' per indicar exemples / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'ús de l'adverbi com per indicar exemples és adequat. Per exemple: Poesies com aquesta mostren el pensament de la fi de segle. Hi ha problemes d'interès comú, com la crisi econòmica i la contaminació atmosfèrica. Per qüestions de claredat expressiva, hi ha contextos en què l'adverbi com sovint  [...]
6. Relatiu locatiu: 'on', 'en què', 'en el qual' / 'on' o 'a on'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El relatiu de lloc on es fa servir per indicar tant una localització ('lloc on') com una direcció ('lloc cap a on', per exemple). Es pot usar tot sol o bé amb la preposició a, tot i que en els registres formals és preferible sense preposició. 1. Localització El president arriba ara a l'edifici o [...]