Resultats de la cerca criteris: 195

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. salvar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
salvar v tr - validar v tr Posar, al final d'un escrit, una nota per tal de declarar vàlida una esmena o un afegitó i perquè no sigui vàlid allò que s'ha esborrat. [...]
2. Equivalències castellà - català. firmar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
firmar v tr- firmar / signar v tr Posar el nom al peu o als marges d'un document per tal de donar-hi validesa. [...]
3. Equivalències castellà - català. de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc-del doble [o triple, o quàdruple, o quíntuple, o sèxtuple, etc.] loc Dit de la multa o sanció el valor de la qual és dues [o tres, o quatre, o cinc, o sis, etc.] vegades el cost del dany causat o del valor d'un robatori [...]
4. Equivalències castellà - català. arrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arrendar v tr - arrendar / llogar v tr Posar un bé, generalment immoble, a disposició d'una persona que no n'és propietària durant un temps determinat perquè en faci ús a canvi d'un pagament al propietari. [...]
5. Equivalències castellà - català. encarcelar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
encarcelar v tr - empresonar v tr Posar algú a la presó. [...]
6. Equivalències castellà - català. multar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
multar v tr - multar v tr Posar una multa a algú. [...]
7. Equivalències castellà - català. registrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
registrar v tr - anotar / enregistrar / registrar v tr Posar dades en un registre. [...]
8. Equivalències castellà - català. multa f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
multa f - multa f Pena pecuniària per una infracció. CA: Posar una multa. Multa coercitiva, arbitrària, proporcional. [...]
9. Equivalències castellà - català. refrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
refrendar v tr-contrasignar / referendar v tr Un càrrec o un funcionari, posar la contrasignatura en un document. [...]
10. Equivalències castellà - català. puja a la llana f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
puja a la llana f-licitació al més-dient f Sistema de licitació pública en una subhasta, feta de viva veu, consistent a adjudicar una cosa al qui n'ofereix el preu més avantatjós. [...]
Pàgines  1 / 20 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>