Resultats de la cerca bàsica: 292

Diccionari castellà-català
1. descontar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[Se conjuga como: acordar] v tr 1 descomptar, rebaixar, deduir. Descontar el 20% sobre el precio, descomptar el 20% sobre el preu. 2 descomptar. El año laboral, descontando las vacaciones, se reduce a unos doscientos treinta días, l'any laboral, descomptant-ne les vacances, es redueix a uns [...]
2. bolsa (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] bossa de les aigües. 16 bolsa de pastor bot [Capsella bursapastoris] bossa de pastor. 17 bolsa negra mercat negre. 18 jugar a la bolsa econ jugar a la borsa. 19 ¡la bolsa o la vida! la bossa o la vida!20 ser un bolsa rota fig tenir les mans (o les butxaques) foradades. 21 subir la bolsa econ pujar [...]
3. pena (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
de veure'l. 17 ¡es una pena! és llàstima!18 pasar la pena negra passar-les negres, passar un calvari. 19 ¡qué pena! quina pena (o llàstima)!20 pena capital (o de muerte) pena capital (o de mort). 21 ser de pena ésser lamentable, fer llàstima. 22 valer (o merecer) la pena valer (o pagar) la [...]
4. tablero (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
tauler de dibuix. 18 tablero de mandos quadre (o taula, o tauler) de comandament. 19 tablero equipolado camper equipol·lat. 20 tablero político fig escaquer polític.  [...]
5. mal 1 (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
Lázaro med mal de Sant Llàtzer. 17 mal de San Vito med ball de sant Vito, corea. 18 mal francés mal francès, sífilis. 19 ¡mal haya! mal haja!, malhaja!, malviatge!20 mal menor mal menor. 21 mal por mal mal per mal, preu per preu. 22 no hay mal que cien años dure no hi ha mal que duri cent [...]
6. santo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
a la sabata), haver trepitjat merda. m 19 sant. ¿Cuándo es tu santo?, quan és el teu sant?20 [grabado] sant. 21 [imagen] sant.  [...]
7. columna (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
pilastra adossada [al mur]. 16 columna entorchada (o salomónica) arquit columna salomònica. 17 columna rostrada (o rostral) arquit i hist columna rostral. 18 columna vertebral anat [espinazo] columna vertebral. 19 en columna en columna. 20 quinta columna fig cinquena (o quinta) columna.  [...]
8. trabajo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[en el paro] sense feina. 15 trabajo clandestino treball clandestí. 16 trabajo de chinos fig [minucioso] treball de benedictí. 17 trabajo de negros fig [muy duro] treball de negres. 18 trabajo de zapa fig treball de sapa. 19 trabajo estacional fig treball de temporada. 20 trabajos forzados (o [...]
9. llave (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
amb clau. 17 llave de la mano pam. 18 llave de paso tecnol clau de pas. 19 llave falsa clau falsa. 20 llave inglesa clau anglesa. 21 llave maestra clau mestra.  [...]
10. silla (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
(o plegable). 16 silla eléctrica cadira elèctrica. 17 silla episcopal (u obispal) seu episcopal, càtedra. 18 silla gestatoria cadira gestatòria. 19 silla inglesa sella anglesa. 20 silla poltrona poltrona, cadira de braços.  [...]
Pàgines  1 / 30 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>