Resultats de la cerca bàsica: 17

Fitxes de l'Optimot
1. 'Palma de Mallorca' o 'Palma'?
Font Fitxes de l'Optimot
Actualment, el topònim oficial de la capital de l'illa de Mallorca és Palma.  La Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, estableix que la forma oficial del topònim és Palma, i no Palma de Mallorca. Aquest canvi de [...]
2. Infinitiu amb valor d'imperatiu / Ordres, instruccions o recomanacions / 'Empènyer' o 'Empenyeu'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
/Empènyer Estireu/Empenyeu Deixar sortir abans d'entrar Deixeu sortir abans d'entrar No creuar la via No creueu la via Veure la pàgina 20 Vegeu la pàgina 20 No trepitjar la gespa No trepitgeu la gespa Afegir sal i pebre al plat Afegiu sal i pebre al plat No distreure el conductor No [...]
3. aniversari o onomàstica?
Font Fitxes de l'Optimot
, etc. Però la forma aniversari s'utilitza especialment per fer referència a l'aniversari del naixement d'una persona: L'aniversari de la Clara és el 20 de maig. L'onomàstica o sant al·ludeix a la festa del sant o santa del nom. Per tant, en una frase com En Jordi celebra l'onomàstica el 30 de novembre [...]
4. Oracions passives / La veu passiva
Font Fitxes de l'Optimot
coneix o perquè no és rellevant. Per exemple: Es preveu la posada en funcionament del servei. L'establiment es tancarà a les 20.00 h. Es prohibeix l'entrada amb gossos. [...]
5. Símbols: plural
Font Fitxes de l'Optimot
Els símbols són invariables. No admeten cap marca de plural, encara que el que abreugen o representen sigui un plural. Per exemple: 20 km (vint quilòmetres) i no 20 kms 18 h (per indicar les sis de la tarda) i no 18 hs Convé recordar que els símbols no duen punt al final.  [...]
6. Article davant de l'any: de o del 1999? / De o del davant l'any: de o del 2020? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
apareix abreujat no es pot ometre l'article: 20 d'abril de 2017 (o del 2017), però 20 d'abril del 17. En el llenguatge administratiu i jurídic, si no s'abreuja l'any, entre les dues possibilitats (amb article o sense) es recomana de fer servir la forma sense article en la datació de documents. Per [...]
7. 'amb data', 'en data' o 'de data'? / 'a data del 17 d'abril' o 'en data del 17 d'abril'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
amb data (tot i que en l'àmbit administratiu no es fa servir tant). En canvi, l'expressió en data indica la data en què es presenta un document o la data en què té lloc un fet. Per exemple: El document redactat amb data (de) 20 de maig de 2010 va ser presentat en data (de) 5 de maig de 2011. La [...]
8. ordenació alfabètica de termes que contenen xifres
Font Fitxes de l'Optimot
En un conjunt de termes ordenats alfabèticament, si algun dels elements comença amb xifres ha d'anar al capdavant de la llista. Per exemple, s'ordenarien així aquests títols de pel·lícules: 101 dàlmates 13 fantasmes 20.000 llegües de viatge submarí 24 hores en la vida d'una dona Aquesta terra és [...]
9. xifres o lletres? cardinals amb lletres
Font Fitxes de l'Optimot
física o monetària, se sol escriure amb xifres:  Ha hagut de pagar 45 euros de multa.  Pesava 98 quilos i tenia problemes de salut. Un altre criteri és escriure amb lletres les quantitats de l'u al dinou i amb xifres a partir del 20 (també exceptuant els decimals, els percentatges i les quantitats de [...]
10. enumeracions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
següents: avui, 20º C; demà, 21º C; demà passat, 21º C, i dilluns, 22º C. Els elements d'una enumeració, a més, es poden disposar verticalment, introduïts amb pics, guions, lletres o números. Quan s'utilitzen lletres, darrere hi va un parèntesi de tancament, mentre que darrere els números s'hi sol [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>