Resultats de la cerca bàsica: 1

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
estrangers, s'escriu dj, i no tj/tg: adjacent, adjectiu, adjudicar, adjunt, adjurar, adju-tor; Abidjan, Djibouti, Tadjikistan. 2.6.6.3. El quadre 20 mostra la distribució de les grafies dels sons palatoalveolars sonors. QUADRE 20 Distribució de les grafies dels sons palatoalveolars sonors [ ? ] i [ d?? ]: g [...]