Resultats de la cerca bàsica: 7

Criteris lingüístics
1. Documentació jurídica. La denúncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
- cació, i el senyor _____________________, per una dermatitis aguda, tal com consta als informes mèdics adjunts. Considero que aquests fets poden ser constitutius d'un delicte i els poso en coneixement d'aquest Jutjat, perquè n'admeti la denúncia i la tramiti. Tortosa, 20 de juny de 2001 (rúbrica) [...]
2. Bibliografia  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia i Interior, 2003. ISBN 84-393-6204-8. També disponible en línia a: 1.pdf> [Consulta: 8 octubre 2010]. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. SECRETARIA DE [...]
3. Noms referits a coses. Esdeveniments històrics, culturals i festius  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
llengües oficials del certamen, cal usar la denominació del certamen en la llengua d'arribada del text. Les designacions de conferències, ponències i discursos s'expressen en la llengua en què es faran o s'han fet. (Aquesta solució ens permet saber si caldran aparells de 20 traducció simultània, per [...]
4. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
INTERLOCUTÒRIA Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta Berga, 22 de desembre de 2001 FETS 1. La resolució d'aquest Jutjat de data 20 de juny de 2001 declarà Carles Clar i Fer- reny en estat legal de suspensió de pagaments i d'insolvència definitiva, i li concedí un termini de quinze dies per consignar o fiançar [...]
5. Documentació jurídica. Presentació. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: Que em retorni l'escriptura de poder després que l'hagi confrontada amb la còpia. Martorell, 20 d'octubre de 2001 (rúbrica) (rúbrica) Advocada Procurador [...]
6. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Projecte de llei d'ordenació dels ensenyaments els projectes de llei del Govern no reglats en el règim educatiu comú i de creació un projecte de llei necessari de l'Institut Català de Noves Professions l'Ordre de 20 de març de 1985, del Departament de Justícia, per la qual? el Decret 53/1983, de 24 de juny [...]
7. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
barri la Borsa de Barcelona Forces Elèctriques de Catalunya Societat General d'Aigües de les societats d'aigües Barcelona Clínica del Remei no hi ha prou clíniques està internat en una clínica Teatre Lliure actuen en un teatre 20 La mateixa norma anterior s'aplica a aquestes designacions. Els adjectius [...]