Resultats de la cerca criteris: 696

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. suma y sigue f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
suma y sigue f - ròssec m Suma de les partides que figuren en una columna que passa a figurar com a sumand de la següent. [...]
2. Documentació administrativa. La citació. Nucli de la citació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat aplega la informació sobre quan cal comparèixer davant de l'orga- nisme indicat (dia i hora o termini i horari), l'adreça d'aquest i l'assumpte objecte de la citació. La informació complementària figura, quan hi apareix, tot just després de la informa- ció bàsica. [...]
3. Documentació administrativa. La invitació. Nucli de la invitació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, després del verb principal ( invita o convida ), aplega la informació sobre la persona destinatària, l'acte de què es tracta i el dia, l'hora i el lloc en què es durà a terme. També és l'espai adequat per indicar, si cal, qui ha de presidir l'acte o quines personalitats hi [...]
4. Documentació administrativa. La sentència. Desenvolupament de la sessió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si es decideix diferenciar clarament els acords presos de la resta d'informació sobre el contingut d'una sessió, en aquest epígraf només es fa constar l'evolució de la reunió: obertura de la sessió, presentació de documentació, intervencions, etc. [...]
5. Documentació administrativa. La sentència. Identificació de la reunió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les dades que es fan constar en aquest apartat són les següents: ? nom de l'organisme ? número de la sessió ? data ? horari ? lloc [...]
6. Documentació jurídica. La denúncia. Formulació de la denúncia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb el verb denuncio i ha d'incloure la identificació de la persona o de les persones, físiques o jurídiques, denunciades. Després del verb principal, denuncio , que és transitiu, apareix el complement directe; per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la [...]
7. Documentació jurídica. La querella. Formulació de la querella  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs formulo, presento o interposo . [...]
8. Equivalències castellà - català. reducir (la) condena loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
reducir (la) condena loc v - rebaixar (la) condemna / reduir (la) condemna loc v Fer que algú pugui complir menys temps de condemna, o hagi de pagar menys diners dels establerts en una condemna, per raons com la salut, el bon comportament, una minusvalidesa, etc. [...]
9. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Identificació de la reunió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les dades que apareixen en aquest apartat són el nom de l'òrgan col·legiat que es reuneix; la indicació, si escau d'acord amb la normativa, del caràcter ordinari o extra- ordinari de la reunió, i la data, l'hora i el lloc de la reunió. Si com hem dit abans, s'hi vol fer constar l'autoritat de qui [...]
10. Documentació jurídica. La denúncia. Dades de la persona denunciant o mandatària  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat han de figurar el nom i les dades (DNI, adreça, etc.) de la persona denunciant, en cas que la denúncia es faci personalment. constar les dades següents: ? nom i dades de la persona mandatària ? nom i cognoms de la persona denunciant ? fórmula per fer constar que el mandatari o la [...]
Pàgines  1 / 70 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>