Resultats de la cerca criteris: 63

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. revisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
revisar v tr - revisar v tr Tornar a sospesar, a debatre, a analitzar, etc., una decisió per tal de comprovar si va ser encertada o no. [...]
2. Equivalències castellà - català. absolver v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
absolver v tr - absoldre v tr Un jutge o un tribunal, considerar innocent algú perquè no se n'ha provat la culpabilitat. CA: Absoldre un reu. L'acusada va ser absolta. [...]
3. Equivalències castellà - català. testigo m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testigo m i f-testimoni m i f Persona que compareix a declarar davant la justícia per tal de certificar com va ser un fet que ha vist o conegut personalment o sobre el qual té dades. ES: Testigo de cargo, de descargo. La testigo declaró con protección. Citar a alguien como testigo. CA: Testimoni de [...]
4. Equivalències castellà - català. de oficio loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de oficio loc-d'ofici loc Dit de l'actuació que fa la fiscalia, la policia, una autoritat, etc., per decisió pròpia quan té indicis d'irregularitats, d'activitats delictives, etc. CA: El fiscal no va esperar a rebre cap denúncia: va actuar d'ofici. [...]
5. Equivalències castellà - català. protección de datos f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
protección de datos f - protecció de dades f Precepte legal destinat a garantir que les dades personals d'algú no puguin ser conegudes o usades per altres sense el consentiment previ de la persona afectada. [...]
6. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
n'hi hagi de susceptibles de ser anotats. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. D'acord amb l'article 111 de la [...]
7. Equivalències castellà - català. abogado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abogado -a m i f - advocat -ada [o -essa] m i f Persona que assessora legalment i defensa els interessos d'altri en causes judicials. NOTA: En castellà el femení tant pot ser abogada com abogado. En català la forma femenina habitual és advocada i, a diferència del castellà, no es diu advocat per al [...]
8. Equivalències castellà - català. estimar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estimar v tr - considerar / estimar v tr Un jutge o un tribunal, arribar a la conclusió que una cosa és d'una determinada manera, fet que sol implicar adoptar una decisió sobre la qüestió. NOTA: Per al sentit de 'prendre una decisió' no s'usa considerar, sinó estimar. ES: El juez ha estimado [...]
9. Abreviatures. Escriptura. Punt abreviatiu i barra  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Ja hem dit que una de les característiques de les abreviatures és que porten, al final, un punt o una barra inclinada. Si s'utilitza la barra inclinada no es fa servir el punt, encara que una part de l'abreviatura, com a tal, el dugui quan s'escriu sola. fra. factura m/fra la meva factura Cal no [...]
10. Equivalències castellà - català. decomisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
del fisc com a pena i comissar (o decomissar) quan els béns són fruit d'una activitat il·legal. CA: El policia va decomissar l'arma al lladre. Han decomissat un paquet de droga. [...]
Pàgines  1 / 7 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>