Resultats de la cerca bsica: 4,081

Diccionari castell-catal
1. estar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
VERB MODEL v intr 1 [vivir en un sitio] estar, estar-se pron. Ahora estoy en Gerona, ara estic (o m'estic) a Girona. 2 [encontrarse en un lugar] sser, ser, trobar-se. Manaa estaremos en Zaragoza, dem serem a Saragossa. 3 [estar situado] sser, ser. Este cine est en una calle principal [...]
2. ser 2 (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
Revoluci Francesa fou l'any 1789. 5 [costar] anar. A cunto son las patatas?, a quant van les patates?6 [pertenecer] sser, ser. Estos zapatos son mos, aquestes sabates sn meves. 7 sser, ser. Fue l quien habl, va ser ell qui va parlar. 8 a no ser si no fos (o hagus estat). 9 a no ser por (o si [...]
3. ser 1 (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 sser, ser. Todos los seres humanos, tots els ssers humans. 2 sser, ser, existncia f. 3 [esencia] essncia f, natura f. 4 ser supremo [Dios] sser suprem.  [...]
4. gorro (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
fins als ulls). 7 gorro cataln barretina. 8 gorro de dormir estrenyecaps, serracaps. 9 gorro frigio barret frigi, gorra frgia. 10 poner el gorro fig fer sentir (o trobar, o estar) violent alg. 11 poner el gorro fig [ser infiel] fer el salt, posar banyes.  [...]
5. vaina (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 [de espada] beina. 2 bot [de guisantes, judas] beina, tavella. 3 bot [de la hoja] beina. 4 mar [de vela] beina. 5 [de cartucho] beina. 6 amer fam [molestia] molstia. 7 fam contrarietat. m 8 [mequetrefe] mamarratxo, fantotxe. 9 ser (o estar hecho) un vaina fam sser (o estar fet [...]
6. coincidir (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v intr 1 [en el espacio] coincidir. 2 [en un lugar] trobar-se. Coincidimos en el cine, vam trobar-nos al cinema. 3 [en el tiempo] coincidir. 4 [ser igual] coindicir. Nuestras opiniones coinciden, les nostres opinions coincideixen. 5 coincidir en estar d'acord en (o sobre). En esto coincidimos [...]
7. constar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v intr 1 [ser cierto] constar. Me consta que ha recibido esta cantidad, em consta que ell ha rebut aquesta quantitat. 2 [estar compuesto] constar. El hombre consta de alma y cuerpo, l'home consta d'nima i cos. 3 [figurar] constar, figurar, sser (o trobar-se) consignat -ada. Esta clusula no [...]
8. estado (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
14 estado de gracia crist estat de grcia. 15 estado de guerra estat de guerra. 16 estado interesante [mujer embarazada] estat interessant. 17 estado llano (o comn) estat popular. 18 estado mayor mil estat major. 19 estado salvaje estat salvatge. 20 estar en estado de merecer sser per [...]
9. balsa (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
sser (o estar) com una bassa d'oli.  [...]
10. moda (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 moda. Casa de modas, casa de modes. 2 a la moda a la moda. Ir a la moda, anar a la moda. 3 de moda de moda. Cancin de moda, can de moda. 4 estar (o ser) de moda sser moda. Estaba de moda llevar sombrero, era moda de portar barret. 5 fuera (o pasado) de moda passat de moda. 6 seguir la [...]
Pgines  1 / 409 
Pgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Segent >>