Resultats de la cerca bàsica: 4,081

Diccionari castellà-català
1. estar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
VERB MODEL v intr 1 [vivir en un sitio] estar, estar-se pron. Ahora estoy en Gerona, ara estic (o m'estic) a Girona. 2 [encontrarse en un lugar] ésser, ser, trobar-se. Manaña estaremos en Zaragoza, demà serem a Saragossa. 3 [estar situado] ésser, ser. Este cine está en una calle principal [...]
2. ser 2 (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
Revolució Francesa fou l'any 1789. 5 [costar] anar. ¿A cuánto son las patatas?, a quant van les patates?6 [pertenecer] ésser, ser. Estos zapatos son míos, aquestes sabates són meves. 7 ésser, ser. Fue él quien habló, va ser ell qui va parlar. 8 a no ser si no fos (o hagués estat). 9 a no ser por (o si [...]
3. ser 1 (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 ésser, ser. Todos los seres humanos, tots els éssers humans. 2 ésser, ser, existència f. 3 [esencia] essència f, natura f. 4 ser supremo [Dios] ésser suprem.  [...]
4. gorro (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
fins als ulls). 7 gorro catalán barretina. 8 gorro de dormir estrenyecaps, serracaps. 9 gorro frigio barret frigi, gorra frígia. 10 poner el gorro fig fer sentir (o trobar, o estar) violent algú. 11 poner el gorro fig [ser infiel] fer el salt, posar banyes.  [...]
5. vaina (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [de espada] beina. 2 bot [de guisantes, judías] beina, tavella. 3 bot [de la hoja] beina. 4 mar [de vela] beina. 5 [de cartucho] beina. 6 amer fam [molestia] molèstia. 7 fam contrarietat. m 8 [mequetrefe] mamarratxo, fantotxe. 9 ser (o estar hecho) un vaina fam ésser (o estar fet [...]
6. coincidir (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [en el espacio] coincidir. 2 [en un lugar] trobar-se. Coincidimos en el cine, vam trobar-nos al cinema. 3 [en el tiempo] coincidir. 4 [ser igual] coindicir. Nuestras opiniones coinciden, les nostres opinions coincideixen. 5 coincidir en estar d'acord en (o sobre). En esto coincidimos [...]
7. constar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [ser cierto] constar. Me consta que ha recibido esta cantidad, em consta que ell ha rebut aquesta quantitat. 2 [estar compuesto] constar. El hombre consta de alma y cuerpo, l'home consta d'ànima i cos. 3 [figurar] constar, figurar, ésser (o trobar-se) consignat -ada. Esta cláusula no [...]
8. estado (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
14 estado de gracia crist estat de gràcia. 15 estado de guerra estat de guerra. 16 estado interesante [mujer embarazada] estat interessant. 17 estado llano (o común) estat popular. 18 estado mayor mil estat major. 19 estado salvaje estat salvatge. 20 estar en estado de merecer ésser per [...]
9. balsa (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
ésser (o estar) com una bassa d'oli.  [...]
10. moda (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 moda. Casa de modas, casa de modes. 2 a la moda a la moda. Ir a la moda, anar a la moda. 3 de moda de moda. Canción de moda, cançó de moda. 4 estar (o ser) de moda ésser moda. Estaba de moda llevar sombrero, era moda de portar barret. 5 fuera (o pasado) de moda passat de moda. 6 seguir la [...]
Pàgines  1 / 409 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>