Resultats de la cerca bàsica: 1

Nomenclàtor de la Catalunya del Nord
1. Llupià
Font Nomenclàtor de la Catalunya del Nord
té raó de ser en català, ja que només existeix un Illa , com també Ille en francès, i sempre se l'ha denominat així. Cal rebutjar, per tant, la traducció, Illa de Tet . Veg. els casos similars d'Argelers (nota 4) i d'Arles. Salaó, (mas de) edif ) Mas) Salao Santa Maria de Vilarmilà edif. hist [...]