Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,684

1. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
l'empresa que va guanyar el concurs, hi ha una relació de les activitats que desenvolupen. Les oracions subordinades adverbials (concessives, condicionals, consecutives, locatives, modals, temporals, finals, causals, etc.) tenen un funcionament molt semblant als circumstancials, pel que fa a la puntuació [...]
2. ambigüitat (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
L'ambigüitat en una frase és ocasionada per la possibilitat que es pugui interpretar de dues maneres diferents. En aquests casos la puntuació, i concretament la coma, és un recurs útil per desfer aquesta ambigüitat. Per exemple: Va veure un home amb uns binocles. (L'home que el subjecte va veure [...]
3. citacions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Per tancar una citació cal tenir en compte que si es tracta d'una oració completa i breu, s'escriu el punt després de les cometes. Per exemple: El professor va dir: "Porteu-m'ho dilluns". Però quan la citació és una oració completa d'una certa extensió, es pot escriure el punt abans o després [...]
4. claudàtors (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els claudàtors consten d'un signe d'obertura i un de tancament ([  ]) que serveixen per incloure elements que no formen part del text original, a tall de referència, correcció, etc. Els usos més freqüents dels claudàtors són els següents: 1. Emmarquen informacions addicionals en fragments que ja [...]
5. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
segueix. Els usos principals de la coma són els següents: 1. Separa mots, expressions i frases d'una mateixa enumeració, però no s'hi posa quan ja hi ha les conjuncions i, ni o o: La Comissió Permanent va estudiar el projecte, el Ple el va aprovar i els ciutadans el van aplaudir. 2. Separa els [...]
6. cometes (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
depèn de convencions o estils. Com a signes de puntuació, compleixen les funcions següents: 1. Són el recurs més usual per marcar una citació, és a dir, per reproduir de manera directa i literal les paraules enunciades per una altra persona. Per exemple: El polític va dir: "Superarem la crisi." 2 [...]
7. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
ni amanida ni canelons. No vaig saber ni què va voler dir amb tot aquest preàmbul tan llarg que va fer abans d'entrar en matèria, ni com després va enllestir la reunió amb tanta rapidesa. 2. En el cas de la coordinació disjuntiva, a l'hora d'aplicar la puntuació, regeixen les mateixes pautes que en [...]
8. diàlegs (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els diàlegs són converses entre dues o més persones. Per reproduir-los en un text escrit, cal recórrer a diversos signes de puntuació, no solament per reproduir l'entonació dels mots, sinó també per compaginar-los amb els fragments narratius. En un diàleg, les intervencions de cada interlocutor [...]
9. enumeracions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
escriure un punt. En aquests dos últims casos convé tenir en compte que no s'han d'acumular signes de puntuació al darrere. Quan els elements de l'enumeració són breus, perquè es tracta de mots o sintagmes, es pot prescindir de la puntuació entre els elements i s'escriuen amb minúscula inicial. Per [...]
10. guió (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
text de l'incís tingui una relació més propera o allunyada de la resta. Els guions indiquen una proximitat mitjana: l'incís no té tanta relació amb el discurs com si l'introduïssin comes ni en queda tan allunyat com si l'introduïssin parèntesis. El guió d'obertura d'un incís s'escriu sense deixar cap [...]
Pàgines  1 / 269 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>