Resultats de la cerca criteris: 14

1. Documentació jurídica. La querella. Formulació de la querella  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs formulo, presento o interposo . [...]
2. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fa constar la petició concreta que es planteja. [...]
3. Documentació jurídica. administratiu. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. [...]
4. Documentació jurídica. Presentació. Formulació de la demanda  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs manifesto , exposo o formulo i ha d'incloure la identificació de la part demandada i el motiu pel qual es presenta la demanda. Per identificar la part demandada, s'han d'indicar totes les dades que es coneguin i que puguin ser útils per localitzar-la: nom, domicili [...]
5. Sigles. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles es poden formar de diverses maneres. Generalment, amb les lletres inicials dels mots plens (noms, adjectius, verbs i adverbis). ICS Institut Català de la Salut IVAM Institut Valencià d'Art Modern ERO expedient de regulació d'ocupació De vegades també incorporen la inicial d'alguna [...]
6. Equivalències castellà - català. dimitir v tr i intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
dimitir v tr i intr - dimitir v tr i intr Renunciar a un càrrec, especialment quan hi ha dificultat, incapacitat o incompatibilitat per exercir-ne les tasques pròpies. NOTA: Els verbs cessar i dimitir són en part sinònims, però dimitir sol usar-se quan hi ha dificultats per exercir la feina [...]
7. Documentació administrativa. El certificat. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Tenint en compte que el nom i el càrrec de qui signa apareixen en el primer bloc d'informació, només cal signar i prou. Pel que fa al vistiplau, si n'hi ha, cal expressar el càrrec després dels dos verbs coor- dinats ( Vist i plau ), signar i consignar-hi el nom i els cognoms, si el càrrec no [...]
8. Documentació jurídica. La querella. Peticions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'introdueixen amb els verbs demano o sol·licito i és convenient redactar-les en parà- grafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. Després del verb principal amb què s'expressa l'objecte de la querella ( demano o sol·licito ), és optatiu que hi aparegui el [...]
9. Documentació jurídica. La interlocutòria. Part dispositiva  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
... DISPOSO: Desestimar... DISPOSEM: 1. Denegar la sol·licitud... 2. Notificar aquesta resolució a... En la redacció de la part dispositiva es pot utilitzar la primera persona (referida al jutge, la jutgessa o el tribunal), en paràgrafs introduïts amb verbs com ara resolc, ordeno, acordem o autoritzem ; per [...]
10. Documentació jurídica. Presentació. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La pètita s'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs inde- pendents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. També cal fer cons- tar separadament i per ordre les [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>