Resultats de la cerca bàsica: 948

Criteris lingüístics
91. Equivalències castellà - català. instrucción del sumario f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
instrucción del sumario f - instrucció del sumari f Activitat investigadora i recopiladora de dades, duta a terme pel jutge d'instrucció, preparatòria per a un judici penal. [...]
92. Equivalències castellà - català. donación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
donación f - donació f Acte de cedir, per voluntat pròpia, la possessió o titularitat de béns, diners o drets a algú. [...]
93. Equivalències castellà - català. fideicometer v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fideicometer v tr - fideïcometre v tr Establir un fideïcomís per a béns o drets. CA: Fideïcometre el patrimoni. Un bé fideïcomès. [...]
94. Noms referits a coses. Documentació oficial i disposicions normatives  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1985, de 23 de juliol, Ley 17/1985, de 23 de julio, de la funció pública de de la función pública de l'Administració de la Generalitat la Administración de la Generalidad En cas que el text legal pugui correspondre a adscripcions orgàniques diferents, per evitar ambigüitats, hi podem afegir la [...]
95. Equivalències castellà - català. escabinato m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
escabinato m - jurat escabí / jurat mixt m Jurat format per ciutadans que no són experts en matèria jurídica i per magistrats, els quals deliberen conjuntament. NOTA: És un tipus de jurat propi de l'Europa continental, inexistent actualment a l'Estat espanyol. [...]
96. Noms referits a llocs. Divisions territorials i accidents geogràfics  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
4.3.1. Estats, nacions i regions En general, els noms de tots els estats, nacions, comunitats autònomes, regions naturals o divisions administratives de caràcter regional van en la llengua del text i, per tant, són susceptibles de ser traduïts perquè majoritàriament tenen una forma tradicional en [...]
97. Equivalències castellà - català. aplazar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
aplazar v tr-ajornar / posposar v tr Deixar una reunió, una vista, unes eleccions, etc., per a un dia posterior al previst inicialment. [...]
98. Documentació administrativa. La carta. Salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal ajustar la fórmula de salutació al to de la relació que s'expressi en el cos de la carta. Les fórmules més habituals són les següents: Distingit senyor, distingida senyora . És adequada per a comunicacions solemnes i de màxima consideració. . És la més general i a la vegada és respectuosa i [...]
99. Documentació administrativa. La citació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La citació forma part del grup de documents que podem aplegar sota el terme convo- catòria . Així, doncs, la citació és una convocatòria per mitjà de la qual es demana la presèn- cia d'algú en un lloc a fi de realitzar un tràmit administratiu. La citació es pot fer per a un dia i una hora [...]
100. Documentació administrativa. La invitació. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat podem trobar el detall dels documents que s'annexen a l'ofici. També hi poden figurar, si no apareixen a l'apartat de les referències, les inicials (en majúscules) de qui redacta l'ofici separades per una barra inclinada de les inicials (en minúscules) de qui mecanografia o [...]
Pàgines  10 / 95 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>