Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
91. Documentació jurídica. La querella. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Han de signar l'advocat o l'advocada i el procurador o la procuradora. En el cas que el poder del procurador o la procuradora no sigui especial, cal que signi també la persona querellant. repetir-los; per tant, l'estructura d'aquestes signatures és: ? rúbrica ? rúbrica ? rúbrica Advocat [...]
92. Equivalències castellà - català. ostentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ostentar v tr - tenir / exercir / detenir v tr Ocupar un càrrec rellevant, ser titular d'un títol, etc. NOTA: En català, el verb ostentar només significa 'mostrar per lluir'. ES: La Sra. A ostenta el cargo de presidenta. CA: La Sra. A té el càrrec de presidenta (o és presidenta). [...]
93. Equivalències castellà - català. abintestato adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abintestato adj - abintestat -ada / intestat -ada adj Sense haver fet testament. CA: El Sr. A morí abintestat (o intestat). Successió abintestada. El codi de successions regula la mort intestada [...]
94. Documentació jurídica. La interlocutòria. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Serveix per fer constar que el document és una interlocutòria. [...]
95. Equivalències castellà - català. acción confesoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acción confesoria f - acció confessòria f Acció que correspon al propietari de la finca dominant o al titular de la servitud per protegir el seu dret enfront d'algú que el discuteix. [...]
96. Equivalències castellà - català. acción reivindicatoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acción reivindicatoria f-acció reivindicatòria f Acció del propietari no posseïdor d'un bé contra el posseïdor no propietari per tal de fer reconèixer el seu dret a la propietat i aconseguir-ne la restitució. [...]
97. Equivalències castellà - català. dictar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dictar v tr - dictar / pronunciar v tr Un jutge, un tribunal, etc., emetre una sentència, una resolució judicial, etc. CA: El jutge ja ha dictat sentència. El jutge pronunciarà la sentència. [...]
98. Equivalències castellà - català. factura pro forma f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
factura pro forma f - factura proforma / proforma f Document amb què un venedor notifica per endavant el cost d'una comanda al comprador, però que no li n'exigeix el pagament. [...]
99. Equivalències castellà - català. inhibir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inhibir v tr-inhibir v tr Impedir a un òrgan jurisdiccional (jutge, tribunal o autoritat administrativa) de conèixer o d'intervenir en unes actuacions. pron Defugir. NOTA: Quan pren la decisió el mateix òrgan jurisdiccional, aquest verb s'usa pronominalment. ES: El juez se inhibió de conocer la [...]
100. Equivalències castellà - català. recurrir en v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recurrir en v intr - acudir en / impugnar en / recórrer en v intr Interposar un recurs d'un tipus. ES: Se puede recurrir en alzada ante el Ministerio. Pretende recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. CA: Es pot recórrer en alçada davant (o prop) del Ministeri. Pretén recórrer en empara [...]
Pàgines  10 / 47 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>