Resultats de la cerca bsica: 434

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
91. denominacions de registres (majscules i minscules) / Registre Civil, Registre Mercantil, Registre de la Propietat, etc. (majscules i minscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions de registres s'escriuen amb majscules o amb minscules segons el que designen: Si fan referncia a una unitat administrativa, s'escriuen amb majscules inicials, ja que es tracta del nom propi d'un organisme. Per exemple: el Registre Civil de Vic el Registre Mercantil el [...]
92. Abreviatures: plural
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures poden formar el plural de dues maneres diferents segons el tipus d'abreviatura de qu es tracti. En l'abreviatura en qu la part final del mot s present, cal afegir -s o b canviar -a per -es segons que es tracti d'un nom mascul o femen, seguint la normativa general de la [...]
93. Sigles: pronunciaci
Font Fitxes de l'Optimot
sillbicament, s a dir, com si fossin una paraula. Sn generalment plans si acaben en vocal. Per exemple:ONU, IVA, NASA, UEFA, etc. En canvi, si acaben en consonant o diftong, sn aguts. Per exemple:IVAM, CIRIT, OTAN, etc. Una variant d'aquest tipus de lectura consisteix a pronunciar la primera lletra de la [...]
94. Traducci de l'article en els noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
L'article dels topnims estrangers que tenen una forma tradicional en catal es tradueix i segueix els criteris establerts pel que fa a l'apostrofaci i contracci, i l's de les majscules i minscules. Per exemple: del Caire a la Haia per l'Havana de la Manxa cap als Monegres Contrriament, en [...]
95. enumeracions (signes de puntuaci)
Font Fitxes de l'Optimot
elements que la conformen es poden escriure l'un darrere l'altre separats per comes i unint el darrer element amb les conjuncions i o o. Per exemple: A la reuni tractarem la flexibilitat horria, la coordinaci dels cursos, les reserves d'aules i l'horari de recepci dels vespres. Quan els elements [...]
96. Cicles educatius, disciplines, assignatures i cursos (majscules i minscules) / Proves i exmens de nivell (majscules i minscules) / Seminaris i tallers (majscules i minscules)
Font Fitxes de l'Optimot
psicologia S'escriuen amb majscules inicials els noms propis d'assignatures, cursos i titulacions. Per exemple: Histria Econmica Mundial (assignatura) lgebra Lineal i Geometria (assignatura) el curs de Matemtiques amb Ordinador per a Professors de Secundria el grau d'Enginyeria Mecnica el mster de [...]
97. a favor de (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
f/ L'abreviatura de a favor de s f/.  [...]
98. a l'atenci de (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
a/ L'abreviatura de a l'atenci de s a/.  [...]
99. a l'ordre de (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
L'abreviatura de a l'ordre de s o/. o/  [...]
100. efecte a cobrar (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
e/c e/cobr Les abreviatures de efecte a cobrar sn e/c i e/cobr.  [...]
Pgines  10 / 44 
<< Anterior  Pgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Segent >>