Resultats de la cerca bàsica: 391

Fitxes de l'Optimot
91. 'felicitar l'aniversari a algú' o 'felicitar algú per l'aniversari'? / felicitar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
felicito l'aniversari, sinó que cal substituir aquesta construcció per una altra, com ara Et felicito per l'aniversari o Per molts anys. De la mateixa manera, tampoc no és adequada la construcció felicitar el Nadal. Per tant, no s'ha de dir Et felicito el Nadal, sinó Et desitjo un bon Nadal o Bon Nadal.  [...]
92. Com es diu aseo en català? / lavabo / bany auxiliar / serveis
Font Fitxes de l'Optimot
local és: On és el lavabo? Pel que fa als rètols en els edificis públics, el més recomanable és posar-hi el rètol lavabo o lavabos, si n'hi ha més d'un, o també serveis. Per tant, els equivalents catalans de la paraula aseo són bany auxiliar, lavabo o serveis, segons el context.  [...]
93. Concordança de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
El quantificador bastant presenta flexió tant pel que fa al gènere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple: Fa bastant de temps que viuen a Cadaqués. Hi ha bastanta roba per plegar. Bastants amics seus vindran a la festa. En aquesta sala hi caben bastantes [...]
94. És correcte 'a mida que' en català? / a mesura que
Font Fitxes de l'Optimot
por creix en tant que es va fent fosc). Ens arriben peces noves a mesura que es venen les antigues (arriben peces noves en tant que es venen les antigues). En canvi, no són adequades les expressions a mida que i conforme, que de vegades s'usen amb aquest significat en contextos similars.  [...]
95. És correcte 'en sortint' en català? / 'en' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
nocturn. Aquesta construcció només té valor temporal i, per tant, no són adequats altres valors. Per exemple: Van prescindir dels seus serveis perquè van considerar que no havia tingut una bona actitud (i no Van prescindir dels seus serveis en considerant que no havia tingut una bona actitud).  [...]
96. És correcte liquidació en català? / És correcte quitança en català? / Com es diu finiquito en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Treball
liquidació quitança El terme finiquito és un castellanisme que cal substituir per quitança o liquidació, segons el significat.  La quitança és un escrit en què es reconeix algú quiti, és a dir, lliure d'una obligació. Per tant, la quitança sempre és un document. Per exemple: En Joan, quan va [...]
97. Gerundis acabats en '-ent': 'batint' o 'batent'?
Font Fitxes de l'Optimot
...)  rompre (i derivats: corrompre, interrompre, irrompre, prorrompre...)  els verbs acabats en -metre: admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre...  concebre i percebre  Per tant, la vocal que apareix a la terminació de gerundi d'aquests verbs és la e i no la i. Per exemple [...]
98. Infinitius acabats en '-re' i '-er': 'incluir' o 'incloure'?
Font Fitxes de l'Optimot
...)  rompre (i derivats: corrompre, interrompre, irrompre, prorrompre...)  els verbs acabats en -metre: admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre...  concebre i percebre Per tant, la vocal que apareix a la terminació d'infinitiu d'aquests verbs és la e i no la i. Per exemple [...]
99. 'es celebra' o 'se celebra'? / Pronom 'es' o 'se' davant de verb començat amb 's-', 'ce-' o 'ci-'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un verb que comença amb el so de essa sorda (escrit amb s-, ce- o ci-, entre altres grafies) el pronom se tant pot adoptar la forma se com la forma es. Això no obstant, se sol preferir usar la forma se perquè és més fàcil de pronunciar. Així, es diu: se sap (millor que es sap) se suspèn [...]
100. Mots compostos i prefixats: amb 'e-' o sense 'e-'? / 'infrastructura' o 'infraestructura'? / 'autostop' o 'autoestop'? / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
Formes com autoescola, infraestructura i poliesportiu s'han derivat de les paraules catalanes escola, estructura i esportiu afegint-hi al davant un prefix. Aquests mots s'escriuen junts i sense guionet, i no perden la e- inicial de les paraules originàries (no són adequades, per tant, formes com [...]
Pàgines  10 / 40 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>