Resultats de la cerca bàsica: 105

Fitxes de l'Optimot
91. Traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de traduir noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal transcriure o transliterar el nom de la llengua original al català. La transliteració consisteix a donar l'equivalent gràfic de l'alfabet original en l'alfabet llatí, i va adreçada a publicacions especialitzades o a un públic [...]
92. Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? / 24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016?
Font Fitxes de l'Optimot
habituals els guionets o la barra inclinada. Per exemple:  24.11.2016 24-11-2016 24/11/2016  És habitual escriure l'any sencer per donar la informació completa, però també es poden ometre les dues primeres xifres: 24.11.16.  D'altra banda, pel que fa al mes i el dia, quan la xifra és inferior a [...]
93. És correcte llançar un ultimàtum en català? / formular un ultimàtum / plantejar un ultimàtum
Font Fitxes de l'Optimot
, enviar, presentar, enunciar, donar un ultimàtum (com a document redactat); i redactar, escriure o fer un ultimàtum quan s'elabora un document. [...]
94. provisió (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
redacti en primera persona referida al secretari o la secretària (Lo manda y firma S. S., doy fe); però sobta que el nucli del document tingui com a emissor el responsable de la provisió (el jutge o la jutgessa) i que l'últim paràgraf, no aïllat de la resta, tingui com a emissor el secretari o secretària [...]
95. data (en un document)
Font Fitxes de l'Optimot
signatura Cada empresa o organisme tria l'opció que prefereix. És recomanable fer servir sempre la mateixa opció per donar una imatge unitària en tots els documents. D'altra banda, cal tenir en compte que en els certificats el lloc i la data apareixen abans de la signatura, i no després, com es fa en [...]
96. interlocutòria (exemple)
Font Fitxes de l'Optimot
d'un exemplar en el tauler d'anuncis d'aquest Jutjat. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició per escrit en aquest Jutjat, en el termini de tres dies, comptadors des de la data de la notificació. Així ho disposo i ho signo.           En dono fe. La jutgessa [...]
97. parèntesis (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest signe doble és format per un parèntesi d'obertura [(] i un de tancament [)]. Els usos principals dels parèntesis són els següents: 1. Dins d'una oració marquen incisos, amb la finalitat de fer-hi aclariments o donar informacions complementàries. Per marcar incisos també s'utilitzen les [...]
98. incisos (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
català i en castellà? hi consta el nombre de treballadors. Finalment, els parèntesis, en canvi, contenen un aclariment, una informació complementària que es considera afegida al text. Per exemple: Aquest establiment no ha deixat mai de donar servei des de la seva fundació (1906). Són incisos i [...]
99. sentència (exemple)
Font Fitxes de l'Optimot
actuacions principals i dur l'original al llibre de sentències d'aquest Jutjat.  Així ho disposo i ho signo. (rúbrica) PUBLICACIÓ La resolució anterior ha estat llegida i publicada pel jutge que la subscriu, en audiència pública, el dia 13 de novembre de 2001. En dono fe. La secretària (rúbrica)  [...]
100. certificat (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
Definició El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dona fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius [...]
Pàgines  10 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>