Resultats de la cerca criteris: 348

91. Documentació jurídica. La interlocutòria. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El fet que hi aparegui aquest apartat depèn del contingut de la resolució. La diligèn- cia és una nota que serveix per acreditar que s'ha executat el que s'ha decidit en la interlocutòria. També serveix per notificar la resolució i, d'acord amb l'article 208 de la Llei d'enjudi- ciament civil, per [...]
92. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera El president de l'Associació Lleidatana de Premsa Rambla del Pi, 7 convida la senyora _________________________ 25002 LLEIDA a la presentació de l'obra La premsa digital a Tel. 973 221 100 Catalunya , que es farà a la seu de l'Associació, el dia 3 de maig a les 8 del vespre. Lleida, abril [...]
93. Equivalències castellà - català. código m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
código m-codi m Text de dret positiu concebut amb un criteri unitari i sistemàtic que regula una determinada branca del dret. NOTA: També es diu de la llei que regula, seguint el model del codi, una especialitat que forma part d'una branca jurídica. CA: Codi penal, civil, processal, de comerç, de [...]
94. Equivalències castellà - català. llevanza f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
llevanza f - gestió f Fet de portar o controlar un llibre de comptabilitat, un registre, un llibre genealògic, un seguiment de traçabilitat, etc. ES: La llevanza del registro corresponde a la dirección. Habrá reformas legislativas en la llevanza de la contabilidad. CA: La gestió del registre [...]
95. Noms referits a éssers animats. Variants dels noms  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els sobrenoms, renoms, pseudònims, renoms col·lectius, hipocorístics i altres variants dels noms no es tradueixen. En català: En castellà: Los Tarantos los Tarantos El Lute el Lute el Caracremada El Caracremada el Noi del Sucre El Noi del Sucre el Tonet El Tonet Perot lo Lladre Perot lo Lladre [...]
96. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si es fa servir l'estructura tradicional, menys esquemàtica, l'expressió de la data i el lloc apareix a l'inici del document. signatures. [...]
97. Equivalències castellà - català. asiento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asiento m - assentament m Anotació que es fa als llibres del registre civil, el registre de la propietat, als llibres de comptabilitat, etc. [...]
98. Equivalències castellà - català. devengable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
devengable adj-meritable adj Dit del producte o de l'activitat que pot originar el dret a rebre una quantitat de diners o una compensació. [...]
99. Equivalències castellà - català. indiviso -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indiviso -a adj - indivís -a adj Dit del bé que no pot ser dividit o repartit. CA: Propietat indivisa. Llegat indivís. Herència indivisa. [...]
100. Equivalències castellà - català. nuda propiedad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nuda propiedad f-nua propietat f Situació d'un bé o d'un valor quan el seu usdefruit correspon a una persona diferent del propietari. [...]
Pàgines  10 / 35 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>