Resultats de la cerca criteris: 681

91. Equivalències castellà - català. auditar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
auditar v tr - auditar v tr Fer una auditoria a una empresa, un organisme governamental, etc. [...]
92. Equivalències castellà - català. cancelar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cancelar v tr - cancel·lar v tr Invalidar o anul·lar una inscripció registral, una nota comptable, etc. [...]
93. Equivalències castellà - català. derramar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
derramar v tr - derramar v tr Repartir una contribució, una despesa eventual, etc., entre diferents persones. [...]
94. Equivalències castellà - català. normativo -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
normativo -a adj . normatiu -iva adj Relatiu o pertanyent a una norma o a una normativa. [...]
95. Introducció. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest treball s'ha adoptat una classificació de les abreviacions basada en tres grans grups: abreviatures, sigles i acrònims, i símbols. No s'han desenvolupat àmpliament alguns aspectes que, tot i tenir-hi una relació, no són objectiu prioritari en el camp del llenguatge administratiu, sinó que [...]
96. Equivalències castellà - català. punir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
punir v tr - punir v tr Fer expiar un acte il·legal o il·lícit amb una pena; fer expiar a algú un acte il·legal o il·lícit amb una pena. ES: Punir un crimen, un delito. Una falta que se pune con un castigo leve. Una ley para punir la trata. Punir un criminal. CA: Punir un crim, un delicte. Una [...]
97. Equivalències castellà - català. baja f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
baja f - baixa f Situació laboral d'una persona que, a causa d'una dolença, d'una malaltia, d'un accident, etc., està eximida de treballar però alhora percep el salari. [...]
98. Equivalències castellà - català. silencio administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
silencio administrativo m - silenci administratiu m Situació en la qual una administració pública no respon al cap d'un termini específic una demanda, fet que s'entén, segons la legislació específica de cada país, com una resposta afirmativa o com una resposta negativa a la petició. [...]
99. Equivalències castellà - català. multa f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
multa f - multa f Pena pecuniària per una infracció. CA: Posar una multa. Multa coercitiva, arbitrària, proporcional. [...]
100. Equivalències castellà - català. refrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
refrendar v tr - referendar v tr Sotmetre una qüestió a referèndum; aprovar una qüestió sotmesa a referèndum. [...]
Pàgines  10 / 69 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>