Resultats de la cerca criteris: 115

91. Documentació jurídica. La sentència. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
qüestions que cal re soldre), les proves que s'hagin proposat i practicat i els fets provats, si s'escau. Aquest apartat s'ha de redactar en paràgrafs separats i numerats. Si a l'encapça- lament s'ha fet servir una estructura esquemàtica, els fets es poden numerar amb xifres aràbigues; si l'encapçalament té [...]
92. Documentació administrativa. El saluda. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tercera persona singular (emissor/a) amb el de vós (destinatari/ària). Un altre aspecte que convé comentar en aquest apartat és el fet que el saluda és un document parcialment imprès. Així, la informació següent ja apareix impresa en el saluda, que es caracteritza pel fet de ser de format A5: ? el càrrec [...]
93. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sobre qualsevol altre fet del qual pugui dependre la validesa del judici i la procedència d'una sentència sobre el fons. Si es vol, cada un d'aquests aspectes pot aparèixer com a títol del paràgraf corresponent. [...]
94. Noms referits a éssers animats. Designacions de càrrecs  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
persona que tradueix pot adoptar alguna mesura per evitar confusions, quan el context no sigui prou aclaridor, si no ho ha fet qui ha redactat el text. Per exemple, si ens trobem un cas com: «En una entrevista a la directora general de Carreteres i al director general de Carreteres...» 12 En una traducció [...]
95. Noms referits a coses. Esdeveniments històrics, culturals i festius  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
llengües oficials del certamen, cal usar la denominació del certamen en la llengua d'arribada del text. Les designacions de conferències, ponències i discursos s'expressen en la llengua en què es faran o s'han fet. (Aquesta solució ens permet saber si caldran aparells de 20 traducció simultània, per [...]
96. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
judicialment. 4. PERICIAL, perquè un únic pèrit comptable valori els documents _______________ i dictamini sobre __________________________________ . 5. RECONEIXEMENT JUDICIAL, consistent en el fet que el jutge es traslladi a l'em- presa _______________________________________________ per determinar [...]
97. Sigles i acrònims. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
components del sintagma, sense que necessàriament aquests formants hagin de ser inicials de paraula o correspondre's amb síl·labes. Aquesta llibertat en la formació respon al fet que el principal objectiu dels acrònims és que es puguin pronunciar sil·làbicament.2 Amb el sistema de formació d'acrònims s'han [...]
98. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació sil·làbica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acrònim, l'escriptura en minúscules, la posició (interior o final) de les vocals àtones, o el fet que la sigla o l'acrònim siguin o no d'origen català. [...]
99. Sigles i acrònims. Traducció. Noms propis  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
(Institut Alemany per a la Normalització) IRA Irish Republican Army (Exèrcit Republicà Irlandès) El fet que moltes sigles i acrònims que utilitzem habitualment hagin estat creats en llengües romàniques, o bé que corresponguin a organismes amb una d'aquestes llengües com a llengua oficial, pot fer que [...]
100. Documentació jurídica. La denúncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
feligresos, que sortien de missa de la catedral de Tortosa, van ser sorpresos per una pluja de productes insecticides llançats des d'una de les avionetes de la companyia Plaf, SA, les quals fumiguen regu- larment els camps de cítr ics pròxims a la catedral. 2. Són testimonis del fet anterior els policies [...]
Pàgines  10 / 12 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>