Resultats de la cerca criteris: 313

91. Documentació jurídica. La querella. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 272 de la Llei d'enjudiciament criminal, la querella s'ha de pre- sentar davant el jutjat d'instrucció competent. [...]
92. Equivalències castellà - català. arreglo internacional m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arreglo internacional m-arranjament internacional m Conveni atorgat per dos omés estats amb la finalitat de modificar o complementar una relació jurídica prèviament establerta entre ells. [...]
93. Equivalències castellà - català. asunción de deuda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asunción de deuda f - assumpció de deute f Acte de fer-se càrrec d'un deute d'una altra persona, d'acord amb el creditor. [...]
94. Equivalències castellà - català. cooptar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cooptar v tr - cooptar v tr Fer entrar un nou membre en una corporació amb els vots dels membres que ja en formen part. [...]
95. Equivalències castellà - català. edicto m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
edicto m-edicte m Avís, ordre o decret publicat per l'autoritat amb la finalitat de promulgar una disposició, fer pública una resolució, citar algú, etc. [...]
96. Equivalències castellà - català. en ambos efectos loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en ambos efectos loc - a ambdós efectes loc Dit del recurs, de l'apel·lació, etc., que es fa amb efecte devolutiu i suspensiu. [...]
97. Equivalències castellà - català. litisconsorte m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
litisconsorte m i f - litisconsort / consort m i f Persona que litiga juntament amb una altra o unes altres formant una sola part. [...]
98. Equivalències castellà - català. sospecha f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sospecha f-sospita f Suposició feta per la policia, la fiscalia, etc., en què es relaciona algú amb un fet delictuós a partir d'indicis. [...]
99. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret , Fonaments jurídics o Raonaments jurídics , s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. només hi hagi un fonament de dret [...]
100. Equivalències castellà - català. audiencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
audiencia f - audiència f Tribunal de justícia col·legiat, generalment amb caràcter d'instància suprema, que té jurisdicció sobre un territori. CA: Audiència provincial, territorial, nacional. [...]
Pàgines  10 / 32 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>