Resultats de la cerca criteris: 653

91. Equivalències castellà - català. rescisión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
rescisión f - rescissió f Acció de rescindir; procediment jurídic per invalidar un contracte si causa perjudici a un dels contractants. [...]
92. Documentació administrativa. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'acta és un document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat, a fi que n'hi hagi constància ( Diccionari de la llengua catalana ). [...]
93. Equivalències castellà - català. enervar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
enervar v tr - enervar v tr Deixar sense efecte un document judicial, una sanció o un procés sancionador, una situació prevista o tractada en un procés judicial, etc. CA: Una autoinculpació enerva la presumpció d'innocència. [...]
94. Equivalències castellà - català. leso -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
leso -a adj - les -a adj Que ha estat ultratjat. Adjectiu aplicat a la persona, institució contra la qual es comet un crim, un atemptat, un delicte, etc. CA: Delicte o crim de lesa majestat, lesa pàtria. [...]
95. Equivalències castellà - català. cometer v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cometer v tr - cometre v tr / incórrer en v intr / perpetrar v tr Fer un delicte, una falta, un crim, una acció damnosa, etc. NOTA: Tot i que cometre, incórrer en i perpetrar expressen el mateix, no s'usen sempre en els mateixos contextos. CA: Cometre (o perpetrar) un crim. Cometre (o perpetrar) un [...]
96. Equivalències castellà - català. arrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arrendar v tr - arrendar / llogar v tr Posar un bé, generalment immoble, a disposició d'una persona que no n'és propietària durant un temps determinat perquè en faci ús a canvi d'un pagament al propietari. [...]
97. Equivalències castellà - català. competer a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
competer a v intr - competir a v intr Ser competència d'un tribunal, d'un jutge, d'un àmbit judicial, etc. ES: Este asunto no compete a los tribunales civiles. CA: Aquest assumpte no competeix als tribunals civils. [...]
98. Equivalències castellà - català. fideicometer v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fideicometer v tr - fideïcometre v tr Establir un fideïcomís per a béns o drets. CA: Fideïcometre el patrimoni. Un bé fideïcomès. [...]
99. Equivalències castellà - català. declarar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
declarar3 v tr-declarar v tr Un jutge o un tribunal, establir i enunciar la natura d'algú amb relació a un afer sotmès a procés judicial. CA: Van declarar l'acusat culpable. El jutge el va declarar insolvent. [...]
100. Equivalències castellà - català. imputar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
imputar v tr - imputar v tr Considerar que algú és culpable d'un delicte, d'una falta, etc., i fer pública aquesta consideració. CA: Al Sr. A li imputen un desfalc. Està imputat en un delicte d'homicidi. [...]
Pàgines  10 / 66 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>