Resultats de la cerca bàsica: 615

91. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
les vocals a, o i u, i davant consonant: gat, govern, gust, glop, groc, grup, aglà, engolir, jugar, malgrat, ningú, segle, segon, cega, antiga, carrega, 75 Les lletres carrego, Gregori, Griselda, Olga, Gallifa, Garona, Gurri, Berga, Congost, Noruega, Bigorra, Ligúria. Notem les grafies dels diftongs [...]
92. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL ÀTONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: príncep (principat), serp (serpentina); crèdit (creditor), vent (ventada); únic (única), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]
93. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so ròtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so ròtic vibrant [r] es representa mitjançant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-çant el dígraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons ròtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r a [...]
94. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, irre-verent, irrompible. b) El mot erradicar i derivats (erradicació, erradicatiu). 41 Les lletres Notem, però, amb r, erosió, erupció o erumpent ('que brota o neix rompent'), cultismes també formats amb el prefix històric e- (variant de ex-), però que, a diferència de erradicar, es pronuncien amb [ ? ] i [...]
95. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
També s'escriuen amb r final, que s'emmudeix a la major part del domini català, un bon nombre de mots polisíl·labs patrimonials: a) Tots els infinitius, llevat dels que terminen en -re: comptar, portar, menjar, començar, anar; haver, poder, saber, valer, voler; conèixer, créixer, empènyer, ésser, p [...]
96. borrós -osa
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Ple de borra. De contorns o traços poc concrets. Les lletres eren borroses. Una imatge borrosa.  [...]
97. guematria
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Tècnica hermenèutica usada sobretot per la càbala jueva, basada en el valor numèric de les lletres.  [...]
98. renéixer
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
[quant a la flexió, com néixer] Tornar a néixer. Els antics creien que el fènix renaixia de les seves cendres. Renéixer l'alegria, l'esperança. Jo sentia renéixer el meu coratge. Renéixer les lletres, les arts. renéixer pel baptisme Adquirir la vida de la gràcia.  [...]
99. misser 1
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Tractament donat antigament a persones d'autoritat i a la gent de lletres. Advocat 1 1 .  [...]
100. crismó
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Monograma del nom de Crist format per l'enllaçament de les dues primeres lletres del mot grec Khristós.  [...]
Pàgines  10 / 62 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>