Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,733

91. denominacions de les Filipines
Font Fitxes de l'Optimot
La denominació habitual d'aquest país és Filipines, mentre que la forma oficial, restringida a usos marcadament formals, és República de les Filipines. El codi ISO que representa aquest país és PH. Aquest topònim apareix sense article en llistes, quadres sinòptics o en mapes. En canvi, en l'ús [...]
92. Ortografia de 'ig' i 'tx' a final de mot
Font Fitxes de l'Optimot
(rogent). En canvi, s'escriu tx si la grafia es manté en les paraules de la mateixa família. Per exemple: despatx (despatxar), empatx (empatxar), esquitx (esquitxar). En alguns mots amb -ig final la i del dígraf sona com a vocal: desig, mig, trepig. [...]
93. 'marededeu' o 'mare de Déu'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes marededeu i mare de Déu tenen significats diferents. Una marededeu és una imatge de Maria com a mare de Déu, generalment escultòrica. Per exemple: Els pastors van trobar una marededeu dins d'una cova de la muntanya. En canvi, amb la construcció mare de Déu es fa referència [...]
94. 'dret a' o 'dret de'?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu dret pot regir tant la preposició a com la preposició de davant de nom o d'infinitiu. Per exemple: El dret a vot o El dret de vot. El dret a decidir o El dret de decidir. Ara bé, cal fer notar que en determinats contextos es fa servir una preposició i no l'altra. Per exemple [...]
95. Pronunciació sonora de 'x' (ics o xeix) / Pronunciació 'gz' de 'examen'
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra x (ics o xeix) es pronuncia amb el so sonor de 'gz' en els casos següents: en mots amb l'element ex- (o -ex-) davant de vocal o h seguida de vocal: exagerar, exercici, exhalar, exhaurir, exhibir, exhortar, èxit, exòtic, exuberant, inexhaurible, etc. en mots amb l'element hex- o [...]
96. denominacions de l'Aràbia Saudí
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest topònim apareix sense article en llistes, quadres sinòptics o mapes. En canvi, en l'ús oral i en un text redactat pot anar introduït amb article o sense. Per exemple:  Avui l'Aràbia Saudí / Aràbia Saudí ha estat protagonista en totes les portades dels diaris. La denominació habitual [...]
97. Apostrofació dels articles definits 'el' i 'la' / Apostrofació dels articles personals 'en' i 'na' / Apostrofació de la preposició 'de'
Font Fitxes de l'Optimot
d'elefant l'harmonia plànol d'instal·lació l'home d'hora També s'apostrofen l'article masculí el i la preposició de davant de les xifres 1 i 11:  l'1 de gener l'11 de març un joc d'11 peces En canvi, hi ha una sèrie de casos en què no es fa l'apostrofació: 1. No s'apostrofen els [...]
98. Separació de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
(i no ce-lobert). No convé deixar una lletra sola ni a començament ni a final de ratlla. Així, en comptes de separar paciènci-a o a-venir, cal fer pacièn-cia i ave-nir. En canvi, sí que es deixa una vocal sola a començament de ratlla si va precedida d'un element apostrofat. Per exemple: l [...]
99. Ortografia de 'b' (be alta) i 'v' (ve baixa)
Font Fitxes de l'Optimot
Les orientacions bàsiques per saber quan s'escriu b i quan s'escriu v són les següents: S'escriu b: davant de l i r: blanc, agradable, broma, cabra, etc. (es troba vl en algun mot d'origen estranger com Vladimir o Vladivostok) davant de vocal, si b alterna amb p en mots d'una mateixa família o [...]
100. 'a començament de' o 'a començaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
l'article definit. En aquest cas, però, no admeten el plural. Per exemple: al començament d'any (i no pas als començaments d'any) al principi de mes (i no pas als principis de mes) al final d'estiu (i no pas als finals d'estiu) En canvi, l'expressió a mitjan, que indica la meitat d'un període de [...]
Pàgines  10 / 274 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>