Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,965

91. 'què tal tot' o 'com va tot'?
Font Fitxes de l'Optimot
En català hi ha diverses fórmules que es poden fer servir com a salutació o per iniciar una conversa. Generalment, aquestes expressions estan formades pels interrogatius què i com més un verb, que pot portar algun complement. Per exemple: Com va/anem? Com va tot/això/la vida? Com estàs? Què fem [...]
92. ordenació alfabètica de termes que contenen xifres
Font Fitxes de l'Optimot
meva Gent corrent Perseguit per la mort Ser o no ser ... Cal tenir present que en aquest cas les xifres no es consideren nombres que indiquen una quantitat, sinó caràcters o símbols gràfics. Per això s'han d'ordenar d'esquerra a dreta, és a dir, primerament cal mirar el primer caràcter de la [...]
93. Adjectius amb el sufix '-able', '-ible'
Font Fitxes de l'Optimot
El sufix -ble, amb les variants -able, -ible, es pot adjuntar a un verb (o a una arrel culta) per obtenir-ne un adjectiu, el qual indica la possibilitat que una cosa pugui fer o rebre allò que expressa el verb. Per exemple: Li agrada jugar en els castells inflables. (de inflar: 'que es pot inflar [...]
94. pluriennal / plurianual / biennal / bianual
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius acabats en -anual volen dir 'que té lloc x vegades l'any', mentre que els acabats en -ennal volen dir 'que dura x anys' o 'que té lloc cada x anys'. Al diccionari normatiu trobem, per exemple, plurianual i pluriennal, i bianual i biennal, amb els significats següents [...]
95. És correcte 'fins' en el sentit de 'fins i tot'? / 'Fins la noia ho sabia' o 'Fins i tot la noia ho sabia'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'adverbi fins té el mateix significat que la locució d'inclusió fins i tot. Per exemple: Feia tan bona cara que fins els veïns van saber que estava embarassada. Estava tan convençut que el regal era per a ell que fins el va obrir. Es va ofendre tant que fins va marxar sense dir res. Com es pot [...]
96. Gentilici d'Algèria: 'algerià', 'algeriana' / Gentilici d'Alger: 'algerí', 'algerina'
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha dos topònims que estan relacionats i que sovint es confonen: Algèria, que és l'estat africà, i Alger, que n'és la capital. El gentilici d'Algèria és algerià, algeriana. El gentilici d'Alger és algerí, algerina.  [...]
97. 'depressa' o 'de pressa'? / És correcte 'depressa' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
de pressa L'expressió de pressa, que significa 'ràpidament', s'escriu separadament. En canvi, no és adequada la forma depressa. Així doncs, en lloc d'escriure: Veniu, depressa, que us mullareu! Trobo que van massa depressa cal escriure: Veniu, de pressa, que us mullareu! Trobo que van massa [...]
98. El relatiu possessiu / Com es diu 'cuyo' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Un recurs per expressar pertinença o possessió és utilitzar la construcció formada per la preposició de + el pronom relatiu el qual (la qual, els quals, les quals), que se situa darrere del nom que complementa. Per exemple: L'església el campanar de la qual és romànic rep moltes visites cada any [...]
99. 'probable' o 'provable'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius probable i provable tenen significats diferents. L'adjectiu probable, amb be alta, té el significat 'que hom té raons suficients per inclinar-se a creure que alguna cosa s'acomplirà, s'esdevindrà'. Per exemple: És probable que doni alguna excusa. Com que era probable que plogués [...]
100. Les oracions de relatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Les oracions relatives són oracions subordinades que estan introduïdes per un relatiu, que sol ser un pronom (que, qui, què, el qual) o un adverbi (on, quan, com). Per exemple: La noia que vaig veure ahir és veïna del Toni (que vaig veure ahir és l'oració de relatiu).  Estudia a la mateixa ciutat [...]
Pàgines  10 / 197 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>