Resultats de la cerca bàsica: 616

91. logotip
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Distintiu gràfic que identifica una marca, un producte, una empresa, etc., format sovint pel seu nom o per lletres del seu nom.  [...]
92. lletra
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Signe gràfic dels que representen els sons d'una llengua. L'alfabet català consta de vint-i-sis lletres. La lletra inicial d'un mot. lletra dominical Lletra que en el còmput eclesiàstic assenyala els dies de l'any que són diumenges. saber de lletra Saber de llegir. En tip [...]
93. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
llegítima 'porció d'una herència'), llet (làctic, lactància), lletra (cf. literal, literari, literatura), 43 Les lletres llibre, llibresc (cf. librari), lliure (cf. liberal ?al costat de lliberal?, liberalisme, libèr­ rim), llum (cf. lumínic, luminescència), lluna (cf. lunar), Llull (cf. lul·lià). Notem [...]
94. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'fulla': afil·le, clorofil·la ? -fil, -fília 'afecte': bibliòfila, zoofília ? gal·l(o)- : gal·licisme, gal·loromà ? mil·l(i)- 'mil': mil·lenari, mil·lèsim ? mi lè, miler, milenar 45 Les lletres QUADRE 13 (Continuació) Distribució de les grafies l i l·l L · L L EN DERIVATS CULTES DE RADICALS ACABATS EN [...]
95. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En mots patrimonials, tots dos sons laterals, [ ? ] i [l], es geminen en una sèrie de casos, i llavors s'escriuen amb les grafies tll i tl. La grafia tll representa el so [ ?? ]: ametlla, batlle, espatlla, motlle, motllura, rotllo, vetlla; Rotllan (antropònim), Batllori, Cotlliure (però Bell - lloc [...]
96. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies amb què s'escriuen els sons nasals són m, n o ny, tal com es pot veure en el quadre 25. 79 Les lletres QUADRE 25 Les grafies dels sons nasals SO GRAFIA EXEMPLES [m] m magre, mas, meu, mirar; cama, dimoni, home, premi, tumult; forma, pulmó, ritme; colom, lligam, rem; Manel, Marta, Adam [...]
97. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
­nnàber, Monnars, Vilanna (topònims). 81 Les lletres El grup nn se simplifica en alguns manlleus com escàner, espinàquer, tenis (i tenista, fron-tenis), xeiene, i en alguns cultismes com britànic, Aníbal, Apenins, Peloponès. Cal tenir present que determinats mots pronunciats habitualment amb [nn] s'escriuen amb [...]
98. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
corresponen als sons sonors ([b], [d] i [g]) també s'usen per a les variants aproximants ([ ? ], [ð], [ ? ]) que els oclusius sonors tenen en determinats contextos, principalment intervocàlics, i que no tenen incidèn-cia ortogràfica: o[ ? ]ert, i[ð]ea, a[ ? ]afar. 67 Les lletres Les consonants oclusives no [...]
99. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Cabdet. d) En interior de mot, a final de síl·laba s'escriu p davant de t, c, s i n, i s'escriu b davant de d: abrupte, acceptar, adoptar, baptisme, ceptre, cripta, concepte, escriptor, recepta, repte, rèptil, ruptura, voluptuós, Neptú, Egipte; corrupció, descripció, egipci, 69 Les lletres erupció [...]
100. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
de b i v tenint en compte els aspectes descrits. 71 Les lletres QUADRE 23 Distribució de les grafies b i v a inici i a final de síl·laba B V A INICI DE SÍL · LABA ? Davant l, r: blanc, moble, brut, arbre ? Davant m: combat, també ? Davant vocal, si b alterna amb p entre mots d'una mateixa [...]
Pàgines  10 / 62 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>