Resultats de la cerca frase exacta: 96

91. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
s'han de presen- tar juntament amb l'escrit d'interposició, que són els següents: ? El document que acrediti la representació de qui compareix, llevat que figuri a les actuacions d'un altre recurs pendent davant del mateix jutjat o tribunal, cas en el qual es pot sol·licitar que s'expedeixi un [...]
92. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... ___________________________, procuradora de ___________________________, amb l'assistència del lletrat ____________________________, tal com consta (o he acreditat anteriorment) en les actuacions del judici de _________________________ _________________________, seguides a instància [...]
93. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
part demandant) i la tercera del singular per al receptor (el jutjat o la sala). [...]
94. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
utilitzar tant per substituir les formes concretes la degana o el degà com per designar el col·lectiu de persones que hi treballen. - No sempre es pot substituir jutge per jutjat perquè no són termes equivalents. Remarca En el cas d'alguns documents administratius, com ara les sol·licituds, s'han d'adreçar [...]
95. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
redactar de manera ordenada, clara i concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. Pel que fa al tractament personal, recomanem de fer servir la primera persona del jutjat o la sala). [...]
96. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de... d'Esquerra Republicana Policia Municipal de Mataró la policia municipal les policies municipals el Registre Civil de Vic el registre d'un departament és l'encarregat de... els registres civil i mercantil Jutjat de Primera Instància núm. 1 els jutjats són a l'edifici? la Sala Contenciosa [...]
Pàgines  10 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10