Resultats de la cerca criteris: 313

Criteris lingüístics
101. Equivalències castellà - català. coartada f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
coartada f - coartada f Prova amb què algú demostra que ha estat absent del lloc d'un delicte en el moment d'haver estat comès. [...]
102. Equivalències castellà - català. contraído m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contraído m - contreta f Obligació de pagar que es contreu, amb independència que els pagaments s'efectuïn a l'acte o durant l'exercici econòmic. [...]
103. Equivalències castellà - català. magistrado -a juez -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
magistrado -a juez -a m i f - magistrat -ada jutge -essa m i f Persona amb categoria de magistrat que s'encarrega d'un jutjat. [...]
104. Equivalències castellà - català. propiedad intelectual f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
propiedad intelectual f - propietat intel·lectual f Conjunt dels drets relacionats amb l'autoria d'obres artístiques, creacions i invencions tècniques, descobriments científics i marques comercials. [...]
105. Equivalències castellà - català. ejecución f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ejecución f-execució f Acció d'executar, especialment si es tracta d'un procediment judicial, amb embargament i venda dels béns del deutor, per pagar els deutes. [...]
106. Equivalències castellà - català. observancia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
observancia f - observació / observança f Acció d'observar. CA: Amb l'observació rigorosa del reglament no hi ha excessos. L'observança de les lleis. [...]
107. Equivalències castellà - català. derecho de tanteo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
derecho de tanteo m-dret de tempteig m Dret d'adquisició preferent d'una cosa que ha de ser alienada a títol onerós amb preferència a d'altres. [...]
108. Equivalències castellà - català. primario -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
primario -a adj - primari -ària adj Dit de la persona que ingressa en un centre penitenciari i que no ha estat condemnada anteriorment amb una sentència executòria. [...]
109. Equivalències castellà - català. vínculo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vínculo m-vincle m Subjecció de béns, amb prohibició d'alienar-los, a una fundació o a una forma de successió determinada; conjunt de béns adscrits a aquesta subjecció. [...]
110. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Títols de llibres, d'obres teatrals, musicals, cinematogràfiques i d'arts plàstiques Només s'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol (i les altres que correspon de ferho per les altres regles, per exemple: el topònim d'un municipi). Quan s'hi fa referència, aquests títols s'escriuen en [...]
Pàgines  11 / 32 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>