Resultats de la cerca criteris: 190

Fitxes de l'Optimot
101. És correcte 'disfrutar' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb disfrutar, tot i que és una forma prou estesa en català, no està recollida en el diccionari normatiu. Així doncs, per expressar que 'algú sent un viu plaer, especialment per la possessió d'una cosa, per la consecució d'una cosa desitjada' es poden usar formes diverses, segons el context [...]
102. partícep o partícip? / Com es diu partícipe en català?
Font Fitxes de l'Optimot
partícip La paraula adequada per expressar que algú té part en alguna cosa és partícip. Es fa servir sovint amb el ver fer (fer partícip algú d'alguna cosa). Per exemple: M'ha fet partícip de la seva alegria.  Aquest adjectiu és invariable pel que fa al gènere. Així doncs, la frase És [...]
103. 'hauria vingut' o 'hagués vingut'? / Condicional perfet o pretèrit plusquamperfet de subjuntiu? / Oracions condicionals i concessives: temps verbal
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una realitat que ja no és possible o una condició irrealitzable es fa servir el condicional perfet.  Aquest temps verbal apareix en l'oració principal de les oracions condicionals i de les oracions concessives, que són aquelles que indiquen un obstacle o una dificultat que no [...]
104. Com es diu 'tostón' en català? / Com es diu 'cansino' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
però no fa res. En català, per expressar que una cosa molesta o enfastideix per la seva excessiva llargària i monotonia es poden fer servir diversos mots o expressions col·loquials: llauna, tabarra, murga, gaita, etc. Per exemple: Avui farem el tema dos de literatura i serà una tabarra; la classe es [...]
105. doblegar-se o plegar-se? / doblegar i plegar
Font Fitxes de l'Optimot
poden expressar amb el verb plegar. Per exemple: Les amenaces no la dobleguen fàcilment. Igualment, la forma pronominal doblegar-se ('cedir' o 'sotmetre's a alguna cosa') pren un sentit diferent del de plegar, com ara en les frases: No es doblegava davant la feina, El professor s'ha doblegat davant la [...]
106. És correcta l'expressió 'a nivell (de)'? / a nivell, en l'àmbit, en el terreny, en el camp
Font Fitxes de l'Optimot
terreny artístic (o en el camp de les arts). Altres maneres d'expressar el mateix sentit poden ser les següents: usar una preposició, una conjunció o un adverbi, com ara a, dins, en, entre, per a, com, com a... Per exemple:   L'associacionisme veïnal és molt important als barris (i no A nivell de [...]
107. 'cap' o 'cap a'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La preposició cap a, o cap en alguns casos, expressa l'orientació o la direcció d'un moviment. També pot expressar una aproximació que pot ser espacial, temporal o de quantitat. Per exemple: Gireu cap a la dreta. Podeu venir a berenar cap a les sis.  En aquesta ampolla hi caben cap a dos litres [...]
108. 'no obstant', 'no obstant això' o 'això no obstant'? / És correcte 'no obstant' + SN, 'no obstant que' i 'no obstant haver' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Aquesta locució adverbial es fa servir en general per contraposar dos fets o dues accions, o per expressar una restricció. Es pot fer servir sola o acompanyada del mot això, ja sigui anteposat o posposat: no obstant això o això no obstant. La construcció amb això és més habitual en els registres [...]
109. 'Ser' o 'estar': 'estar' davant de locatius / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la situació d'algú o alguna cosa en un lloc s'usa el verb ser. Ara bé, en el cas que es vulgui afegir, a la simple localització, un matís de duració o permanència, també es pot fer servir el verb estar. Per exemple: Avui a la tarda serem a l'exposició. Avui a la tarda serem a [...]
110. 'Teniu que estudiar' o 'Heu d'estudiar'? / 'Hi ha que fer un viatge' o 'Cal fer un viatge'? / Perífrasis d'obligació
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una obligació, una necessitat o una conveniència que s'ha de complir, es poden fer servir diverses construccions. Les principals són les següents: haver de + infinitiu. Per exemple: He de presentar l'informe demà al matí.   caldre + infinitiu (o caldre que + verb en subjuntiu). [...]
Pàgines  11 / 19 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>