Resultats de la cerca criteris: 187

Fitxes de l'Optimot
101. Com es diu 'tostón' en català? / Com es diu 'cansino' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
però no fa res. En català, per expressar que una cosa molesta o enfastideix per la seva excessiva llargària i monotonia es poden fer servir diversos mots o expressions col·loquials: llauna, tabarra, murga, gaita, etc. Per exemple: Avui farem el tema dos de literatura i serà una tabarra; la classe es [...]
102. doblegar-se o plegar-se? / doblegar i plegar
Font Fitxes de l'Optimot
poden expressar amb el verb plegar. Per exemple: Les amenaces no la dobleguen fàcilment. Igualment, la forma pronominal doblegar-se ('cedir' o 'sotmetre's a alguna cosa') pren un sentit diferent del de plegar, com ara en les frases: No es doblegava davant la feina, El professor s'ha doblegat davant la [...]
103. És correcta l'expressió 'a nivell (de)'? / a nivell, en l'àmbit, en el terreny, en el camp
Font Fitxes de l'Optimot
terreny artístic (o en el camp de les arts). Altres maneres d'expressar el mateix sentit poden ser les següents: usar una preposició, una conjunció o un adverbi, com ara a, dins, en, entre, per a, com, com a... Per exemple:   L'associacionisme veïnal és molt important als barris (i no A nivell de [...]
104. 'A la tarda estarem a l'exposició' o 'A la tarda serem a l'exposició'? / Usos de 'ser' i 'estar' davant d'expressions de lloc / 'ser' o 'estar'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la situació d'algú o alguna cosa en un lloc s'usa el verb ser. Ara bé, en el cas que es vulgui afegir, a la simple localització, un matís de duració o permanència, també es pot fer servir el verb estar. Per exemple: Avui a la tarda serem a l'exposició (i no ...estarem a l'exposició [...]
105. 'cap' o 'cap a'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La preposició cap a, o cap en alguns casos, expressa l'orientació o la direcció d'un moviment. També pot expressar una aproximació que pot ser espacial, temporal o de quantitat. Per exemple: Gireu cap a la dreta. Podeu venir a berenar cap a les sis.  En aquesta ampolla hi caben cap a dos litres [...]
106. 'no obstant', 'no obstant això' o 'això no obstant'? / És correcte 'no obstant' + SN, 'no obstant que' i 'no obstant haver' en català? / Com es diu 'no obstante' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Aquesta locució adverbial es fa servir en general per contraposar dos fets o dues accions, o per expressar una restricció. Es pot fer servir sola o acompanyada del mot això, ja sigui anteposat o posposat: no obstant això o això no obstant. La construcció amb això, és més habitual en els registres [...]
107. 'Teniu que estudiar' o 'Heu d'estudiar'? / 'Hi ha que fer un viatge' o 'Cal fer un viatge'? / Perífrasis d'obligació
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una obligació, una necessitat o una conveniència que s'ha de complir, es poden fer servir diverses construccions. Les principals són les següents: haver de + infinitiu. Per exemple: He de presentar l'informe demà al matí.   caldre + infinitiu (o caldre que + verb en subjuntiu). [...]
108. excusar o excusar-se? / excusar l'absència o l'assistència?
Font Fitxes de l'Optimot
Vila s'ha excusat d'assistir a la reunió. Així, si algú vol disculpar-se perquè no assistirà a un acte, ho pot expressar de qualsevol d'aquestes tres maneres: Excuseu la meva absència a l'acte. Voldria que m'excuséssiu de no assistir a l'acte. M'excuso d'assistir a l'acte. excusar l'absència [...]
109. Les hores: sistema internacional
Font Fitxes de l'Optimot
En una bona part dels parlars del Principat de Catalunya les hores se solen expressar pel sistema del campanar, un sistema específic de la llengua catalana. En canvi, en la resta de parlars és habitual el sistema de rellotge.  Ara bé, a més dels sistemes de campanar i de rellotge, es pot usar el [...]
110. 'Venen reivindicant un nou conveni' o 'Estan reivindicant un nou conveni'? / Perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
esdeveniment. Per exemple: No li truquis, que està estudiant. Va estar estudiant tota la nit. Últimament ha estat assajant la cançó. Cal tenir en compte, però, que aquest valor progressiu també es pot expressar amb el temps verbal (present o imperfet, segons el cas). Així, les oracions sense perífrasi són [...]
Pàgines  11 / 19 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>