Resultats de la cerca criteris: 196

Fitxes de l'Optimot
101. 'en base a' o 'sobre la base de'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el sentit de 'prenent com a base' es poden fer servir diverses expressions, com ara d'acord amb, partint de, segons o a partir de, tenint en compte el context en cada cas.  Pel que fa a la locució en base a, que es troba usada amb aquest mateix significat, cal recordar que no està [...]
102. És correcte ser un, una friqui d'alguna cosa en català? / Com es diu freak, freaky en català?
Font Fitxes de l'Optimot
La denominació friqui, que prové de l'anglès freak o freaky, és una forma molt utilitzada en registres col·loquials per expressar que una persona o una cosa és peculiar o inusual. Això no obstant, en la llengua general, segons el context, es fa servir alguna de les formes següents: estrany [...]
103. El prefix super- / L'adjectiu i adverbi súper
Font Fitxes de l'Optimot
també s'usa amb una intenció hiperbòlica. Així, si es diu que algú és una superàvia es vol expressar que és una àvia que té molt bones qualitats. Altres exemples de noms o adjectius poden ser superheroi, superpoders, superfesta, superinteressant, superbé, superfí, superbò, superfàcil, superelegant, etc [...]
104. És correcte ditxós, ditxosa en català? / Com es diu dichoso en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Sortosa tu, que no tens maldecaps econòmics    Se sent molt feliç amb el naixement del seu fill. Si el que es vol és expressar que alguna cosa o alguna persona ens resulta molesta, es pot fer servir, davant del nom, l'adjectiu maleït, maleïda o les expressions renoi de, dimoni de:  Maleït trànsit [...]
105. Nova gramàtica / 'Acabar per' + infinitiu / 'Acabar de' + infinitiu / Perífrasis de culminació
Font Fitxes de l'Optimot
perífrasi acabar de + infinitiu es fa servir per expressar la culminació d'una situació (sense el matís d'insistència) o un valor temporal d'anterioritat immediata. També es fa servir per atenuar una negació. Per exemple: Demà acabarem de fer el trasllat de pis. Ara mateix acaben d'anunciar que es casen [...]
106. És correcte 'disfrutar' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb disfrutar, tot i que és una forma prou estesa en català, no està recollida en el diccionari normatiu. Així doncs, per expressar que 'algú sent un viu plaer, especialment per la possessió d'una cosa, per la consecució d'una cosa desitjada' es poden usar formes diverses, segons el context [...]
107. partícep o partícip? / Com es diu partícipe en català?
Font Fitxes de l'Optimot
partícip La paraula adequada per expressar que algú té part en alguna cosa és partícip. Es fa servir sovint amb el ver fer (fer partícip algú d'alguna cosa). Per exemple: M'ha fet partícip de la seva alegria.  Aquest adjectiu és invariable pel que fa al gènere. Així doncs, la frase És [...]
108. Com es diu 'tostón' en català? / Com es diu 'cansino' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
però no fa res. En català, per expressar que una cosa molesta o enfastideix per la seva excessiva llargària i monotonia es poden fer servir diversos mots o expressions col·loquials: llauna, tabarra, murga, gaita, etc. Per exemple: Avui farem el tema dos de literatura i serà una tabarra; la classe es [...]
109. doblegar-se o plegar-se? / doblegar i plegar
Font Fitxes de l'Optimot
poden expressar amb el verb plegar. Per exemple: Les amenaces no la dobleguen fàcilment. Igualment, la forma pronominal doblegar-se ('cedir' o 'sotmetre's a alguna cosa') pren un sentit diferent del de plegar, com ara en les frases: No es doblegava davant la feina, El professor s'ha doblegat davant la [...]
110. És correcta l'expressió 'a nivell (de)'? / a nivell, en l'àmbit, en el terreny, en el camp
Font Fitxes de l'Optimot
terreny artístic (o en el camp de les arts). Altres maneres d'expressar el mateix sentit poden ser les següents: usar una preposició, una conjunció o un adverbi, com ara a, dins, en, entre, per a, com, com a... Per exemple:   L'associacionisme veïnal és molt important als barris (i no A nivell de [...]
Pàgines  11 / 20 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>