Resultats de la cerca frase exacta: 464

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
101. 'un problema autèntic' o 'un autèntic problema'? / Posició dels adjectius qualificatius / nom + adjectiu o adjectiu + nom?
Font Fitxes de l'Optimot
també és possible posar l'adjectiu davant del nom. Ara bé, quan és a davant generalment té un sentit explicatiu o valoratiu (i no restrictiu), i també pot emfasitzar algun aspecte inherent o conegut del nom. A més a més, de vegades, l'adjectiu també va davant del nom quan forma part de locucions més o [...]
102. Si o sí en oracions exclamatives i afirmatives / Si que la farem bona! o Sí que la farem bona!?
Font Fitxes de l'Optimot
servir la locució conjuntiva si que, amb la qual s'emfasitza una oració que denota sorpresa, queixa, lamentació o ironia. Per exemple: Ara pla! Si que la farem bona! Si que triga... Vols dir que se'n recorda? En canvi, l'adverbi afirmatiu sí, que duu accent diacrític, s'usa per respondre afirmativament [...]
103. Nova gramàtica / El pronom 'ho' en funció de complement directe / Complement directe determinat o neutre: 'el' o 'ho'?
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels pronoms que substitueixen el complement directe és el pronom neutre ho. Aquest pronom es fa servir quan el complement directe és un pronom demostratiu neutre (això, açò o allò) o bé una oració subordinada substantiva. Per exemple: Sempre escriu això i ella ho copia. (ho = això) Els heu [...]
104. Oracions condicionals i concessives: temps verbal / Condicional perfet o pretèrit plusquamperfet de subjuntiu? / hauria vingut o hagués vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una realitat que ja no és possible o una condició irrealitzable es fa servir el condicional perfet. Aquest temps verbal apareix en l'oració principal de les oracions condicionals i de les oracions concessives, que són aquelles que indiquen un obstacle o una dificultat que no [...]
105. 'en un minut' o 'd'aquí a un minut'? / 'dintre de poc' o 'd'aquí a poc'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
dins el qual o durant el qual quelcom s'esdevé. Un cas en què es fa servir adequadament la preposició en seria, per exemple, Ha de tenir el projecte acabat en menys d'un mes. De la mateixa manera, no és adequat fer servir la forma dintre de perquè no té el mateix valor que d'aquí a. Cal dir, per [...]
106. 'No es calla mai' o 'No calla mai'? / 'S'ho calla tot' o 'Ho calla tot'? / callar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
no sé què pensa. Finalment, cal dir que el verb callar no té el sentit de 'reduir a silenci algú' o de 'deixar algú sense arguments'. En conseqüència, cal fer servir la construcció fer callar algú. Per exemple: Feien tant de xivarri que els van haver de fer callar (i no els van haver de callar). La [...]
107. Per o per a en títols d'eslògans i campanyes / Crida pels drets humans o Crida per als drets humans?
Font Fitxes de l'Optimot
) Això no obstant, de vegades en alguns títols o eslògans coincideixen en la mateixa mesura els valors de causa i finalitat (generalment, quan els sintagmes introduïts amb aquestes preposicions complementen noms com acord, crida, declaració o proposta). En aquests contextos, la tria entre una preposició [...]
108. 'arrel de', 'a rel de' o 'arran de'?
Font Fitxes de l'Optimot
arran de L'expressió arran de significa 'gairebé tocant, fregant un objecte, al mateix nivell'. Per exemple: Aquells ocells volen arran de terra. En sentit figurat, té un valor causal i vol dir 'com a conseqüència de'. No s'accepten les expressions arrel de o a rel de. Per exemple: Vaig [...]
109. 'cuidar de' o 'cuidar-se de'? / cuidar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
cuidar-se de El verb cuidar, en el sentit de 'tenir cura d'algú o d'alguna cosa', és transitiu i, per tant, exigeix complement directe. També s'utilitza la forma cuidar-se per fer referència a 'tenir cura d'un mateix'. Per exemple: Ha de cuidar la mare perquè està malalta. Cuida't, que fas [...]
110. 'entossudir-se amb' o 'entossudir-se en'? / 'entossudir-se': règim verbal
Font Fitxes de l'Optimot
entossudir-se en una cosa El verb entossudir-se, que és intransitiu pronominal i significa 'mantenir-se ferm en una resolució, un propòsit, una opinió, etc.', regeix la preposició en. Per exemple: S'ha entossudit en una proposta que no té ni cap ni peus. S'entossudeix en la seva actitud.  [...]
Pàgines  11 / 47 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>