Resultats de la cerca bàsica: 463

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
101. Oracions condicionals i concessives: temps verbal / Condicional perfet o pretèrit plusquamperfet de subjuntiu? / hauria vingut o hagués vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una realitat que ja no és possible o una condició irrealitzable es fa servir el condicional perfet. Aquest temps verbal apareix en l'oració principal de les oracions condicionals i de les oracions concessives, que són aquelles que indiquen un obstacle o una dificultat que no [...]
102. 'arrel de', 'a rel de' o 'arran de'?
Font Fitxes de l'Optimot
arran de L'expressió arran de significa 'gairebé tocant, fregant un objecte, al mateix nivell'. Per exemple: Aquells ocells volen arran de terra. En sentit figurat, té un valor causal i vol dir 'com a conseqüència de'. No s'accepten les expressions arrel de o a rel de. Per exemple: Vaig [...]
103. 'cuidar de' o 'cuidar-se de'? / cuidar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
cuidar-se de El verb cuidar, en el sentit de 'tenir cura d'algú o d'alguna cosa', és transitiu i, per tant, exigeix complement directe. També s'utilitza la forma cuidar-se per fer referència a 'tenir cura d'un mateix'. Per exemple: Ha de cuidar la mare perquè està malalta. Cuida't, que fas [...]
104. 'entossudir-se amb' o 'entossudir-se en'? / 'entossudir-se': règim verbal
Font Fitxes de l'Optimot
entossudir-se en una cosa El verb entossudir-se, que és intransitiu pronominal i significa 'mantenir-se ferm en una resolució, un propòsit, una opinió, etc.', regeix la preposició en. Per exemple: S'ha entossudit en una proposta que no té ni cap ni peus. S'entossudeix en la seva actitud.  [...]
105. 'l'encanta' o 'li encanta'? / encantar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
l'encanta li encanta Amb el significat de 'plaure en alt grau, captivar', el verb encantar pot ser transitiu o intransitiu. Per exemple:  La veu d'aquest noi encanta tots els públics (ús transitiu) La veu d'aquest noi encanta a tots els públics (ús intransitiu) A l'Aïda l'encanten els [...]
106. 'L'interessa' o 'Li interessa'? / interessar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
interessar, quan té aquest significat, sigui transitiu, és a dir, que porti un complement directe. Per exemple: Això no interessa l'auditori. L'interessa veure els pisos / La interessa veure els pisos. A aquestes noies no les interessa el futbol. L'ús transitiu o intransitiu d'aquest verb no implica [...]
107. 'participar a' o 'participar en'? / participar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb participar regeix la preposició en quan té el significat de 'tenir o prendre part en alguna cosa'. Per exemple: Si voleu participar en el programa cal que ens envieu un correu electrònic. Tothom ha participat en l'organització de l'acte.  [...]
108. Concordança entre un adjectiu i dos o més noms
Font Fitxes de l'Optimot
Quan un adjectiu complementa dos o més noms que tenen gènere diferent, l'adjectiu hi concorda en masculí plural. Per exemple: En aquest carrer hi ha cotxes i furgonetes abandonats. S'han comprat un tamboret i una cadira rústics. Ara bé, si es vol evitar el contacte entre un nom femení i un [...]
109. Concordança entre un nom i dos o més adjectius
Font Fitxes de l'Optimot
Quan més d'un adjectiu complementa el mateix nom, es pot escriure aquest nom en plural i coordinar els adjectius per evitar que l'expressió sigui repetitiva. Per exemple: Ara debaten l'aplicació dels models bilingüe i plurilingüe. Només resoldrem el primer i tercer enigmes. Cal lluitar pels progr [...]
110. 'en un minut' o 'd'aquí a un minut'? / 'dintre de poc' o 'd'aquí a poc'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
dins el qual o durant el qual quelcom s'esdevé. Un cas en què es fa servir adequadament la preposició en seria, per exemple, Ha de tenir el projecte acabat en menys d'un mes. De la mateixa manera, no és adequat fer servir la forma dintre de perquè no té el mateix valor que d'aquí a. Cal dir, per [...]
Pàgines  11 / 47 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>