Resultats de la cerca bàsica: 463

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
101. Oracions condicionals i concessives: temps verbal / Condicional perfet o pretèrit plusquamperfet de subjuntiu? / hauria vingut o hagués vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una realitat que ja no és possible o una condició irrealitzable es fa servir el condicional perfet. Aquest temps verbal apareix en l'oració principal de les oracions condicionals i de les oracions concessives, que són aquelles que indiquen un obstacle o una dificultat que no [...]
102. 'en un minut' o 'd'aquí a un minut'? / 'dintre de poc' o 'd'aquí a poc'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
dins el qual o durant el qual quelcom s'esdevé. Un cas en què es fa servir adequadament la preposició en seria, per exemple, Ha de tenir el projecte acabat en menys d'un mes. De la mateixa manera, no és adequat fer servir la forma dintre de perquè no té el mateix valor que d'aquí a. Cal dir, per [...]
103. 'No es calla mai' o 'No calla mai'? / 'S'ho calla tot' o 'Ho calla tot'? / callar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
no sé què pensa. Finalment, cal dir que el verb callar no té el sentit de 'reduir a silenci algú' o de 'deixar algú sense arguments'. En conseqüència, cal fer servir la construcció fer callar algú. Per exemple: Feien tant de xivarri que els van haver de fer callar (i no els van haver de callar). La [...]
104. Per o per a en títols d'eslògans i campanyes / Crida pels drets humans o Crida per als drets humans?
Font Fitxes de l'Optimot
) Això no obstant, de vegades en alguns títols o eslògans coincideixen en la mateixa mesura els valors de causa i finalitat (generalment, quan els sintagmes introduïts amb aquestes preposicions complementen noms com acord, crida, declaració o proposta). En aquests contextos, la tria entre una preposició [...]
105. 'arrel de', 'a rel de' o 'arran de'?
Font Fitxes de l'Optimot
arran de L'expressió arran de significa 'gairebé tocant, fregant un objecte, al mateix nivell'. Per exemple: Aquells ocells volen arran de terra. En sentit figurat, té un valor causal i vol dir 'com a conseqüència de'. No s'accepten les expressions arrel de o a rel de. Per exemple: Vaig [...]
106. 'cuidar de' o 'cuidar-se de'? / cuidar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
cuidar-se de El verb cuidar, en el sentit de 'tenir cura d'algú o d'alguna cosa', és transitiu i, per tant, exigeix complement directe. També s'utilitza la forma cuidar-se per fer referència a 'tenir cura d'un mateix'. Per exemple: Ha de cuidar la mare perquè està malalta. Cuida't, que fas [...]
107. 'entossudir-se amb' o 'entossudir-se en'? / 'entossudir-se': règim verbal
Font Fitxes de l'Optimot
entossudir-se en una cosa El verb entossudir-se, que és intransitiu pronominal i significa 'mantenir-se ferm en una resolució, un propòsit, una opinió, etc.', regeix la preposició en. Per exemple: S'ha entossudit en una proposta que no té ni cap ni peus. S'entossudeix en la seva actitud.  [...]
108. 'l'encanta' o 'li encanta'? / encantar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
l'encanta li encanta Amb el significat de 'plaure en alt grau, captivar', el verb encantar pot ser transitiu o intransitiu. Per exemple:  La veu d'aquest noi encanta tots els públics (ús transitiu) La veu d'aquest noi encanta a tots els públics (ús intransitiu) A l'Aïda l'encanten els [...]
109. 'L'interessa' o 'Li interessa'? / interessar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
interessar, quan té aquest significat, sigui transitiu, és a dir, que porti un complement directe. Per exemple: Això no interessa l'auditori. L'interessa veure els pisos / La interessa veure els pisos. A aquestes noies no les interessa el futbol. L'ús transitiu o intransitiu d'aquest verb no implica [...]
110. 'participar a' o 'participar en'? / participar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb participar regeix la preposició en quan té el significat de 'tenir o prendre part en alguna cosa'. Per exemple: Si voleu participar en el programa cal que ens envieu un correu electrònic. Tothom ha participat en l'organització de l'acte.  [...]
Pàgines  11 / 47 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>