Resultats de la cerca bàsica: 106

Fitxes de l'Optimot
101. Apostrofació davant de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
de que els precedeixen, una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació i una grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura. Per exemple, davant de sigles que comencen amb i o u seguides de vocal, com ara IESE (Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa), es poden donar dues [...]
102. certificat (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
Definició El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dona fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius [...]
103. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
pot donar lloc a oracions excessivament sincopades i aleshores s'omet, o se n'ometen algunes: Tinc dues filles a l'estranger, una a Londres i una a París. 5. Separa, en ocasions, un complement de l'oració que s'ha desplaçat de la seva posició segons l'ordre lògic (subjecte, verb i complements verbals [...]
104. recurs (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
el receptor (Sol·licito: Que es dicti resolució per revocar...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del receptor en la redacció administrativa catalana és el de vós (Sol·licito: Que dicteu resolució per revocar...). Com es pot observar, després de [...]
105. sol·licitud o instància (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
títols seguits d'enumeracions (Exposició de fets: 1., 2., etc.; Sol·licitud:...). No és necessari identificar amb cap tractament personal el receptor (Sol·licito: Que em sigui concedit.../ La concessió de...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del [...]
106. sentència (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
expressions Fonaments de dret, Fonaments jurídics o Fonaments legals. S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les normes jurídiques [...]
Pàgines  11 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11