Resultats de la cerca frase exacta: 312

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
101. Símbol de 'mil·lilitre'
Font Fitxes de l'Optimot
ml mL Els símbols de mil·lilitre són ml o bé mL. [...]
102. abreviatura de circa ('al voltant de')
Font Fitxes de l'Optimot
c. ca. L'abreviatura de circa pot ser c. o bé ca.  [...]
103. oest-nord-oest (símbol)
Font Fitxes de l'Optimot
ONO WNW El símbol de oest-nord-oest pot ser ONO o bé WNW.  [...]
104. oest-sud-oest (símbol)
Font Fitxes de l'Optimot
OSO WSW El símbol de oest-sud-oest pot ser OSO o bé WSW.  [...]
105. Formes dobles: concordança / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Per aconseguir uns usos lingüístics que facin visibles les dones en les referències a professions, oficis, càrrecs o funcions es pot recórrer a les formes dobles. Aquest recurs consisteix a repetir els noms (i, si cal, els adjectius) en tots dos gèneres, i és adequat principalment en singular: Un [...]
106. Traducció de noms propis de persona
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona, també anomenats antropònims, com a norma general no es tradueixen. Per exemple, els noms Federico García Lorca, James Joyce o Simone de Beauvoir es mantenen inalterables en un text en català. Així mateix, Pompeu Fabra o Montserrat Roig no es tradueixen si es fan servir [...]
107. Traducció de topònims no catalans / Traducció de noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general es tradueixen tots els noms de poblacions o ciutats quan hi ha tradició de fer-ho en català. Així doncs, Huesca és Osca, London és Londres i Milano és Milà. Però Buenos Aires o Washington, per exemple, no s'han traduït mai. Aquesta norma també s'aplica als noms d'estats, de [...]
108. Abreviatures: definició
Font Fitxes de l'Optimot
Una abreviatura és un escurçament gràfic d'un mot o d'un sintagma (grup de mots), que es forma suprimint lletres internes o finals i que s'indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d'abreviatures d'un sol mot, s'anomenen abreviatures simples. Per exemple: pl. (plaça) p/ (pagaré) Si es [...]
109. Criteris de redacció de la factura
Font Fitxes de l'Optimot
La factura és un document que un proveïdor o una proveïdora adreça a un client o una clienta i en què es detallen les mercaderies venudes o el servei prestat i se'n notifica l'import. Habitualment, s'hi fan constar les dades següents: venedor o venedora (nom, domicili, NIF) comprador o [...]
110. Honorable Senyor (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
H. Sr. Hble. Sr. L'abreviatura de Honorable Senyor és H. Sr. o Hble. Sr.  [...]
Pàgines  11 / 32 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>