Resultats de la cerca criteris: 348

101. Equivalències castellà - català. prevaricar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
prevaricar v intr-prevaricar v intr Un càrrec públic o un funcionari, desviar-se del seu deure i no fer la tasca que li és encomanada. [...]
102. Equivalències castellà - català. trabajo clandestino m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
trabajo clandestino m - treball no declarat m Treball executat infringint la legislació laboral o escapant del pagament de les càrregues socials i fiscals. [...]
103. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 204 de la Llei d'enjudiciament civil, les resolucions judicials les signa el jutge o la jutgessa o tots els magistrats i s'han d'autoritzar o publicar mitjan- çant la signatura del secretari o la secretària judicial. En castellà, és habitual que la fórmula final que precedeix [...]
104. Equivalències castellà - català. concurso de acreedores m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
concurso de acreedores m - concurs de creditors m Procediment judicial d'execució col·lectiva del patrimoni d'una persona que es troba en insolvència patrimonial. [...]
105. Equivalències castellà - català. en ambos efectos loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en ambos efectos loc - a ambdós efectes loc Dit del recurs, de l'apel·lació, etc., que es fa amb efecte devolutiu i suspensiu. [...]
106. Equivalències castellà - català. exento -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
exento -a adj - exempt -a adj Lliure d'una obligació, d'una càrrega, etc. CA: Exempt del servei. Una activitat exempta d'impostos. [...]
107. Equivalències castellà - català. por adelantado loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
por adelantado loc - a compte / a la bestreta / per endavant loc Dit dels diners que es paguen anticipadament abans del pagament definitiu. [...]
108. Equivalències castellà - català. proceder a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder a v intr-procedir a v intr En un procés judicial o administratiu, dur a terme l'acció que pertoca. ES: Proceder a la archivación del caso, al desahucio, al embargo. El letrado puede proceder. Proceda con arreglo a las leyes. CA: Procedir a l'arxivament del cas, al desnonament, a l' [...]
109. Equivalències castellà - català. proceder v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder v intr-escaure v intr Una actuació, ser pertinent o adequada segons la pràctica judicial; una actuació, estar en condició de fer-se per unmanament, per la pràctica administrativa, etc. ES: Este comentario no procede. Procede practicar la notificación. Liquidación del régimen económico [...]
110. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'afer de fons plantejat, s'hi han d'incloure, amb la separació adequada, les al·legacions que escaiguin sobre la capacitat de les parts, la representació de les parts o del procurador o la procuradora, la jurisdicció, la competència i la classe de judici en què s'ha de substanciar la demanda, així com [...]
Pàgines  11 / 35 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>