Resultats de la cerca criteris: 348

101. Equivalències castellà - català. prevaricar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
prevaricar v intr-prevaricar v intr Un càrrec públic o un funcionari, desviar-se del seu deure i no fer la tasca que li és encomanada. [...]
102. Equivalències castellà - català. trabajo clandestino m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
trabajo clandestino m - treball no declarat m Treball executat infringint la legislació laboral o escapant del pagament de les càrregues socials i fiscals. [...]
103. Equivalències castellà - català. concurso de acreedores m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
concurso de acreedores m - concurs de creditors m Procediment judicial d'execució col·lectiva del patrimoni d'una persona que es troba en insolvència patrimonial. [...]
104. Equivalències castellà - català. en ambos efectos loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en ambos efectos loc - a ambdós efectes loc Dit del recurs, de l'apel·lació, etc., que es fa amb efecte devolutiu i suspensiu. [...]
105. Equivalències castellà - català. exento -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
exento -a adj - exempt -a adj Lliure d'una obligació, d'una càrrega, etc. CA: Exempt del servei. Una activitat exempta d'impostos. [...]
106. Equivalències castellà - català. por adelantado loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
por adelantado loc - a compte / a la bestreta / per endavant loc Dit dels diners que es paguen anticipadament abans del pagament definitiu. [...]
107. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 204 de la Llei d'enjudiciament civil, les resolucions judicials les signa el jutge o la jutgessa o tots els magistrats i s'han d'autoritzar o publicar mitjan- çant la signatura del secretari o la secretària judicial. En castellà, és habitual que la fórmula final que precedeix [...]
108. Equivalències castellà - català. proceder a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder a v intr-procedir a v intr En un procés judicial o administratiu, dur a terme l'acció que pertoca. ES: Proceder a la archivación del caso, al desahucio, al embargo. El letrado puede proceder. Proceda con arreglo a las leyes. CA: Procedir a l'arxivament del cas, al desnonament, a l' [...]
109. Equivalències castellà - català. proceder v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder v intr-escaure v intr Una actuació, ser pertinent o adequada segons la pràctica judicial; una actuació, estar en condició de fer-se per unmanament, per la pràctica administrativa, etc. ES: Este comentario no procede. Procede practicar la notificación. Liquidación del régimen económico [...]
110. Equivalències castellà - català. acervo comunitario m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acervo comunitario m - cabal comunitari m Conjunt del dret comunitari vigent que accepta un nou estat en entrar a formar part de la Unió Europea. [...]
Pàgines  11 / 35 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>